U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Plenaire vergadering

woensdag 2 oktober 2019, 14.09u

Voorzitter
Verkiezing van de Vlaamse Regering

Dames en heren, aan de orde is verkiezing van de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering telt ten hoogste elf leden. Ten minste één lid heeft zijn woonplaats in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

De scheidende regering was als volgt samengesteld:

mevrouw Liesbeth Homans;
mevrouw Hilde Crevits;
de heer Sven Gatz;
de heer Ben Weyts;
de heer Jo Vandeurzen;
de heer Philippe Muyters;
mevrouw Lydia Peeters;
de heer Koen Van den Heuvel.

Ik heb een lijst ontvangen waarop volgende kandidaten voor de Vlaamse Regering zijn voorgedragen in volgende orde van voordracht:

de heer Jan Jambon;
mevrouw Hilde Crevits;
de heer Bart Somers;
de heer Ben Weyts;
mevrouw Zuhal Demir;
de heer Wouter Beke;
de heer Matthias Diependaele;
mevrouw Lydia Peeters;
de heer Benjamin Dalle.

De lijst is ondertekend door de volstrekte meerderheid van de Vlaamse volksvertegenwoordigers, is samengesteld uit personen van verschillend geslacht en omvat ten minste één lid dat tot het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad behoort.

Ik wijs de vergadering in het bijzonder op artikel 60, §5, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, die voorschrijft dat de orde van voordracht van de kandidaten de orde van voorrang van de leden van de Vlaamse Regering bepaalt.

Vraagt iemand hieromtrent het woord? (Neen)

Dan verklaar ik verkozen tot leden van de Vlaamse Regering in volgende orde van voorrang:

de heer Jan Jambon;
mevrouw Hilde Crevits;
de heer Bart Somers;
de heer Ben Weyts;
mevrouw Zuhal Demir;
de heer Wouter Beke;
de heer Matthias Diependaele;
mevrouw Lydia Peeters;
de heer Benjamin Dalle.

Mag ik de verkozen leden van de Vlaamse Regering uitnodigen hier vooraan in het halfrond plaats te komen nemen om, bij het afroepen van hun naam, in mijn handen de eed af te leggen, die luidt als volgt: “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgisch volk.”

– De leden van de Vlaamse Regering leggen de eed af.

Dames en heren ministers, ik geef u akte van uw eedaflegging. (Applaus)

De Vlaamse Regering is aldus samengesteld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.