U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 9 oktober 2019, 14.04u

Voorzitter
Verkiezing van de leden, de voorzitters en de ondervoorzitters van de commissies

Dames en heren, aan de orde is de verkiezing van de leden, de voorzitters en de ondervoorzitters van de commissies.

De lijst met de door de fracties voorgedragen vaste, plaatsvervangende en toegevoegde leden en voorzitters en ondervoorzitters werd op de banken rondgedeeld.

Vraagt iemand daaromtrent het woord? (Neen)

Dan zijn de commissies en de vertegenwoordigingen in de Benelux Interparlementaire Assemblee en de Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie aldus samengesteld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.