U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 9 oktober 2019, 14.04u

Voorzitter
Verkiezing van de leden, de voorzitters en de ondervoorzitters van de commissies

Dames en heren, aan de orde is de verkiezing van de leden, de voorzitters en de ondervoorzitters van de commissies.

De lijst met de door de fracties voorgedragen vaste, plaatsvervangende en toegevoegde leden en voorzitters en ondervoorzitters werd op de banken rondgedeeld.

Vraagt iemand daaromtrent het woord? (Neen)

Dan zijn de commissies en de vertegenwoordigingen in de Benelux Interparlementaire Assemblee en de Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie aldus samengesteld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.