U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het eerste vragenuur van de nieuwe legislatuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over actuele onderwerpen.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en dus snel inspelen op de actualiteit.

Deze middag vragen over:

* de relatie tussen de Vlaamse jobbonus en het recente akkoord binnen de Groep van Tien over de minimumlonen;

* de evolutie van de arbeidsmarkt in stedelijke gebieden;

* de arbeidsmarktkrapte in Vlaanderen;

* de gevolgen van de Afrikaanse varkenspest voor de Vlaamse varkenssector;

*het loslaten van de artsencontingentering door de Vlaamse Regering;

*islamonderricht in Vlaamse scholen;

*de klimaatambities van de Vlaamse Regering;

*de compatibiliteit van de VN-overeenkomst om de uitstoot van de luchtvaartsector te reduceren (CORSIA) en de Europese klimaatambities;

*de toekenning van het groeipakket (vernieuwde kinderbijslag) aan niet-begeleide minderjarige vluchtelingen;

*de ambities van de nieuwe Vlaamse Regering inzake armoedebestrijding;

*acute huisvestingsproblemen van permanente campingbewoners bij een plotse sluiting;

*de samenwerking tussen het Huis van het Nederlands en de Brusselse gemeenten.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 9 oktober 2019 (pdf).

 

Oprichting commissies

De plenaire vergadering richt de commissies op en verkiest de leden, voorzitters en ondervoorzitters van de beleidscommissies.

 

 

 

 

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Mededeling van de voorzitter
Oprichting van commissies
Verkiezing van de leden, de voorzitters en de ondervoorzitters van de commissies
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actuele vragen
van Tom Ongena aan minister Hilde Crevits
12 (2019-2020)

Oprichting

van commissies

Verkiezing

van de leden, de voorzitters en de ondervoorzitters van de commissies

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.