U bent hier

Plenaire vergadering

maandag 23 september 2019, 14.02u

Voorzitter
Rouwhuldes

Dames en heren, tijdens het zomerreces kregen wij rouwberichten van vijf gewezen collega’s.

Op 2 augustus 2019 overleed mevrouw Amelia Gysbrechts-Horckmans op 80-jarige leeftijd. Zij maakte als rechtstreeks verkozen senator voor het kiesarrondissement Mechelen-Turnhout tevens deel uit van de Vlaamse Raad van 1992 tot 1995. Ze sloot zich aan bij de PVV-fractie.

In onze assemblee was mevrouw Gysbrechts-Horckmans actief als secretaris van de werkgroep Vrouwen.

Op 1 september 2019 overleed de heer Elie Bockstael. Hij werd 86 jaar. Hij zetelde tweemaal in de Vlaamse Raad, eerst als volksvertegenwoordiger voor het kiesarrondissement Oudenaarde van 1981 tot 1985 en daarna als rechtstreeks verkozen senator voor het kiesarrondissement Oudenaarde-Aalst van 1988 tot 1991. Hij behoorde tot de CVP-fractie.

De heer Bockstael zat van 1989 tot 1991 de Commissie voor Buitenlandse en Externe Aangelegenheden voor en maakte daarnaast deel uit van verschillende andere commissies, waaronder de Commissie voor Economisch, Tewerkstellings- en Energiebeleid.

Op 4 september 2019 overleed op 79-jarige leeftijd de heer Luc Vansteenkiste. Hij was als volksvertegenwoordiger voor het kiesarrondissement Kortrijk lid van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap van 1971 tot 1978. Hij behoorde tot de VU-fractie.

De heer Vansteenkiste maakte zich verdienstelijk als vast lid van de Commissie voor Radio en TV en van de Commissie voor Mediabeleid.

Op 10 september 2019 overleed de heer Willy Persyn. Hij bereikte de leeftijd van 96 jaar. Als provinciaal senator voor de provincie West-Vlaanderen en als rechtstreeks verkozen senator voor het kiesarrondissement Roeselare-Tielt zetelde hij van 1971 tot 1978 ook in de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap. Hij was lid van de VU-fractie.

De heer Persyn was hier plaatsvervangend lid van de Commissie voor de Begroting.

Op 11 september 2019 overleed op 91-jarige leeftijd de heer Jan Verniers. Hij was volksvertegenwoordiger en dientengevolge ook lid van de Vlaamse Raad voor het kiesarrondissement Sint-Niklaas van 1981 tot 1985. Hij behoorde eveneens tot de VU-fractie.

De heer Verniers bekleedde de functie van secretaris van de Commissie voor Ondergeschikte Besturen, naderhand Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, en was daarnaast actief als vast lid in de Commissie voor Taaldecreetgeving en in de Commissie voor Onderwijs.

Namens u allen, collega’s, betuig ik mijn oprechte deelneming aan de families en nabestaanden.

Mag ik u vragen ter nagedachtenis van mevrouw Amelia Gysbrechts-Horckmans en de heren Elie Bockstael, Luc Vansteenkiste, Willy Persyn en Jan Verniers enkele ogenblikken van stilte in acht te willen nemen?

– De Vlaamse volksvertegenwoordigers nemen enkele ogenblikken stilte in acht.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.