U bent hier

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Jos D’Haese bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voor­stel van resolutie van Jos D’Haese betreffende de aanpak van de wacht­lijsten voor personen met een handicap.

De heer D’Haese heeft het woord.

Voorzitter, beste collega’s, het gaat over de hoogdringendheid en de spoedbehandeling.

U moet hier enkel de hoogdringendheid toelichten.

Absoluut.

Het is 23 september en we hebben geen regering. Wij zijn hier met de PVDA nieuw in dit parlement. Wij dachten: op 23 september gaan we erin kunnen vliegen. Dan gaan we eindelijk de sociale prioriteiten op de agenda kunnen zetten. We zijn er al in gevlogen. U bent terecht tevreden. Maar wat blijkt? Het is 23 september en we zitten hier allemaal te wachten tot de onderhandelende partijen eruit geraken. Er is hier zelfs geen regering meer om uitleg te geven bij belangrijke decreten die moeten worden aangepakt. Wat Vlaanderen zelf doet, duurt blijkbaar altijd maar langer.

Wat is de hoogdringendheid?

De hoogdringendheid is, voorzitter, dat er vandaag bijna 20.000 mensen met een handicap op een wachtlijst staan voor ondersteuning of een persoonlijkeassistentiebudget. Dat zijn mensen die nood hebben aan hulp, die recht hebben op hulp.

Dat is niet echt hoogdringendheid voor de behandeling van dit punt, collega. Natuurlijk is het probleem zeer groot. Het is een probleem dat ons allemaal bezighoudt. Maar hier moet u echt technisch uitleggen waarom we hier vandaag moeten stemmen over uw resolutie en waarom dat niet op een ander moment kan in een commissie.

Ik ben daarmee bezig en ik zal daartoe komen. Die 20.000 mensen kunnen niet blijven wachten. Daarom stellen wij de noodbehandeling voor van een voorstel tot resolutie over de aanpak van de wachtlijsten voor personen met een handicap.

Er is niemand in deze zaal die weet wanneer wij een regering zullen hebben. Misschien zijn er hier wel een aantal. Ik hoor dat het nog twee dagen zal duren. Wie weet duurt het nog twee maanden. Maar ondertussen zijn er mensen in nood. Daarom wil ik voorstellen om dit voorstel van resolutie in behandeling te nemen. Trouwens: de huidige regering is exact dezelfde regering als de volgende regering. Ze kunnen daar vandaag perfect mee beginnen. Daarom stel ik voor dat we dit voorstel van resolutie in behandeling nemen. Ik hoop dat ik daarvoor op jullie steun kan rekenen, beste collega’s. (Applaus bij de PVDA)

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Jos D’Haese betreffende de aanpak van de wachtlijsten voor personen met een handicap naar de Commissie ad hoc verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.