U bent hier

Plenaire vergadering

maandag 23 september 2019, 14.02u

Voorzitter
Verkiezing van het Bureau

Dames en heren, aan de orde is de verkiezing van het Bureau van het Vlaams Parlement.

Het scheidend Bureau was als volgt samengesteld:

voorzitter: de heer Wilfried Vandaele;
eerste ondervoorzitter: de heer Filip Dewinter;
tweede ondervoorzitter: mevrouw Joke Schauvliege;
derde ondervoorzitter: mevrouw Nadia Sminate;
vierde ondervoorzitter: de heer Bart Tommelein;
secretarissen: de heer Jeremie Vaneeckhout, mevrouw Caroline Gennez en de heer Lorin Parys.

Vraagt iemand het woord omtrent de verkiezing van het Bureau?

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA)

Voorzitter, in overleg met de fractieleiders willen we voorstellen om het uittredende Bureau te verlengen.

Als daar geen opmerkingen over zijn, kunnen we het Bureau als dusdanig samenstellen.

Daar het aantal kandidaten voor elk ambt in het Bureau overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen, verklaar ik verkozen:

tot voorzitter: de heer Wilfried Vandaele;
tot eerste ondervoorzitter: de heer Filip Dewinter;
tot tweede ondervoorzitter: mevrouw Joke Schauvliege;
tot derde ondervoorzitter: mevrouw Nadia Sminate;
tot vierde ondervoorzitter: de heer Bart Tommelein;
tot secretarissen: de heer Jeremie Vaneeckhout, mevrouw Caroline Gennez en de heer Lorin Parys.

Het Bureau van het Vlaams Parlement is aldus samengesteld.

Ik vraag aan de voorzitter om plaats te nemen op deze stoel. Geef de heer Vandaele een welgemeend applaus. (Applaus)

Ik wil ook twee secretarissen, de heren Jeremie Vaneeckhout en Lorin Van Parys, verzoeken om hier op het gestoelte plaats te nemen. (Opmerkingen)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.