U bent hier

Plenaire vergadering

maandag 23 september 2019, 14.02u

Voorzitter
Mededeling van de aanwijzing van een deelstaatsenator

Dames en heren, bij brief van 19 juli 2019 deelt de griffier van de Senaat mee dat ingevolge de eedaflegging van mevrouw Elke Van den Brandt als minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een mandaat van deelstaatsenator vacant is geworden, dat aan politieke formatie E (Groen) toekomt.

Groen heeft de voorzitter van het Vlaams Parlement een lijst overhandigd waarop zij mevrouw Soetkin Hoessen aanwijst als deelstaatsenator. Die lijst is ondertekend door de meerderheid van de leden van Groen in dit parlement.

De voorzitter heeft de door de politieke formatie ondertekende voordrachtlijst bij brief van 16 september 2019 aan de griffier van de Senaat betekend.

Onderzoek van de geloofsbrieven van opvolgers
Verkiezing van het Bureau

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.