U bent hier

Plenaire vergadering

maandag 23 september 2019, 14.02u

Voorzitter
Onderzoek van de geloofsbrieven van opvolgers

Dames en heren, aan de orde is het onderzoek van de geloofsbrieven van opvolgers.

Het tweede aanvullend verslag over het administratieve onderzoek van de geldigheid van de kiesverrichtingen en van de geloofsbrieven werd op de banken rondgedeeld. Het zal als bijlage in het Woordelijk Verslag worden opgenomen.

Vraagt iemand hierover het woord? (Neen)

Mag ik aannemen dat het Vlaams Parlement het eenparig eens is met de conclusies van het administratief onderzoek? (Instemming)

De conclusies zijn aangenomen.

Ik roep de kandidaat-opvolgers van wie in het tweede aanvullend verslag van de griffier wordt voorgesteld om te beslissen dat zij voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, uit tot opvolger.

Opening van de zitting 2019-2020
Mededeling van de aanwijzing van een deelstaatsenator

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.