U bent hier

In de kijker

Opening parlementaire zitting 2019-2020

Verkiezing van het Bureau

Toespraak van de voorzitter bij de opening van het nieuwe zittingsjaar

Wijziging Jeugddelinquentiedecreet

Het Vlaams Parlement komt krachtens het Bijzonder Decreet over de Vlaamse Instellingen bijeen op de vierde maandag van september.

Het Parlement verkiest tijdens de openingsvergadering het Bureau, dat is het dagelijkse bestuur van het parlement dat bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitters en de secretarissen.

De parlementsvoorzitter houdt traditioneel een toespraak bij de opening van het nieuwe zittingsjaar.

Op de agenda staat ook het onderzoek van de geloofsbrieven van opvolgers bij de verkiezingen van 26 mei ll. die tijdens het zomerreces werden ingezonden.

Bij spoedprocedure bespreekt de plenaire vergadering een voorstel van decreet van de uittredende meerderheid tot wijziging van de Jeugdbeschermingswet van 8 april 1965 en het Jeugddelinquentiedcreet van 15 februari 2019, wat de overgangsbepalingen betreft. Daarna stemt het parlement over dit voorstel van decreet..

 

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Opening van de zitting 2019-2020
Onderzoek van de geloofsbrieven van opvolgers
Mededeling van de aanwijzing van een deelstaatsenator
Verkiezing van het Bureau
Toespraak van de voorzitter
Motie van orde
Constituering van het Vlaams Parlement
Boodschappen
Commissie ad hoc
Mededeling van de voorzitter
Rouwhuldes
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Onderzoek

van de geloofsbrieven van opvolgers
Mededeling

van de aanwijzing van een deelstaatsenator
Verkiezing
 
van het Bureau
Toespraak van de voorzitter

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.