U bent hier

Plenaire vergadering

zaterdag 13 juli 2019, 11.02u

Voorzitter
Motie van orde

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Bart Somers bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Somers heeft het woord.

Bart Somers (Open Vld)

Voorzitter, ik heb aan de griffier net een schrijven overhandigd waardoor Herman De Croo met onmiddellijke ingang ontslag neemt. Zijn opvolgster, Freya Saeys, is aanwezig. We willen graag dat dit punt op de agenda nog wordt goedgekeurd zodat het Vlaams Parlement opnieuw volledig is samengesteld.

Is het parlement het eens met dit voorstel tot aanvulling van de agenda? (Instemming)

Het incident is gesloten.

Toespraak van de voorzitter
Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.