U bent hier

Plenaire vergadering

zaterdag 13 juli 2019, 11.02u

Voorzitter
Motie van orde

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Bart Somers bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Somers heeft het woord.

Bart Somers (Open Vld)

Voorzitter, ik heb aan de griffier net een schrijven overhandigd waardoor Herman De Croo met onmiddellijke ingang ontslag neemt. Zijn opvolgster, Freya Saeys, is aanwezig. We willen graag dat dit punt op de agenda nog wordt goedgekeurd zodat het Vlaams Parlement opnieuw volledig is samengesteld.

Is het parlement het eens met dit voorstel tot aanvulling van de agenda? (Instemming)

Het incident is gesloten.

Toespraak van de voorzitter
Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.