U bent hier

Plenaire vergadering

zaterdag 13 juli 2019, 11.02u

Voorzitter
Verkiezing van de voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de verkiezing van de voorzitter ter vervanging van de heer Kris Van Dijck, die, zoals u weet, bij brief van 11 juli 2019 met onmiddellijke ingang ontslag heeft genomen als voorzitter van het Vlaams Parlement.

Vraagt iemand het woord omtrent de verkiezing van de voorzitter?

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA)

Voorzitter, wij hebben gisteren samengezeten met het Uitgebreid Bureau, op uw initiatief, en wij zouden graag Wilfried Vandaele voordragen als nieuwe voorzitter.

Zijn er ter zake nog andere voorstellen?

Er werd geen andere kandidaat voorgedragen, dus verklaar ik de heer Wilfried Vandaele verkozen tot voorzitter van het Vlaams Parlement.

Ik verzoek de heer Wilfried Vandaele hier op het gestoelte te komen plaatsnemen. (Applaus)

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.