U bent hier

Plenaire vergadering

dinsdag 18 juni 2019, 14.32u

Voorzitter
Oprichting van een commissie ad hoc

Dames en heren, aan de orde is de oprichting van een commissie ad hoc met algemene bevoegdheden, die in afwachting van de oprichting van de vaste beleidscommissies kan vergaderen, in voorkomend geval ook tijdens het reces.

De commissie ad hoc is samengesteld uit vijftien vaste en vijftien plaatsvervangende leden en eventuele toegevoegde leden.

De voorzitter van het Vlaams Parlement en bij diens afwezigheid een ondervoorzitter is de voorzitter van de commissie ad hoc.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Overeenkomstig de evenredige vertegenwoordiging van de fracties komen vijf mandaten toe aan de N-VA-fractie, drie aan de VB-fractie, twee aan de CD&V-fractie, twee aan de Open Vld-fractie, twee aan de Groen-fractie en één aan de sp.a-fractie.

De fracties hebben de volgende leden aangewezen als lid van de commissie ad hoc:

als vaste leden:

voor de N-VA-fractie:

de heer Matthias Diependaele
mevrouw Karolien Grosemans
de heer Andries Gryffroy
mevrouw Nadia Sminate
de heer Kris Van Dijck

voor de VB-fractie:

de heer Chris Janssens
mevrouw Ilse Malfroot
de heer Stefaan Sintobin

voor de CD&V-fractie:

de heer Bart Dochy
de heer Peter Van Rompuy

voor de Open Vld-fractie:

de heer Bart Somers
de heer Bart Tommelein

voor de Groen-fractie:

mevrouw An Moerenhout
de heer Björn Rzoska

voor de sp.a-fractie:

de heer Conner Rousseau

als plaatsvervangende leden:

voor de N-VA-fractie:

de heer Koen Daniëls
mevrouw Kathleen Krekels
de heer Bert Maertens
de heer Axel Ronse
de heer Karl Vanlouwe

voor de VB-fractie:

de heer Bart Claes
mevrouw Carmen Ryheul
de heer Klaas Slootmans

voor de CD&V-fractie:

de heer Robrecht Bothuyne
mevrouw Tinne Rombouts

voor de Open Vld-fractie:

de heer Marino Keulen
mevrouw Carina Van Cauter

voor de Groen-fractie:

de heer Imade Annouri
de heer Johan Danen

voor de sp.a-fractie:

mevrouw Katia Segers

Als toegevoegd lid is er ten slotte nog de heer Jos D’Haese voor de PVDA-fractie.

Oprichting van een commissie ad hoc
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.