U bent hier

Plenaire vergadering

dinsdag 18 juni 2019, 14.32u

Voorzitter
Onderzoek van de geldigheid van de kiesverrichtingen en onderzoek van de geloofsbrieven
De voorzitter

Dames en heren, bij de installatie van het Vlaams Parlement moeten wij ons, krachtens artikel 31 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, uitspreken over de geldigheid van de kiesverrichtingen betreffende de leden en hun opvolgers, de geloofsbrieven onderzoeken en de geschillen die hieromtrent rijzen, beslissen.

De voorzitter

Onderzoek van de geldigheid van de kiesverrichtingen

De dossiers betreffende de verkiezing van het Vlaams Parlement van 26 mei 2019 werden aan de griffier van het Vlaams Parlement gestuurd door de voorzitters van de hoofdbureaus van de kieskringen krachtens artikel 23 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en door de voorzitters van het gewestbureau krachtens artikel 20 van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement worden verkozen.

Bij brief van 11 juni 2019 heeft de griffier u het verslag over het administratieve onderzoek van de geldigheid van de kiesverrichtingen en van de geloofsbrieven overgemaakt.

Ik kan u met genoegen melden dat het administratieve onderzoek geen vragen of opmerkingen heeft opgeleverd.

Ook het aanvullend verslag is u bezorgd bij mail van 17 juni 2019.

De verslagen zullen als bijlage (bijlage 1 en bijlage 2) in het Woordelijk Verslag worden opgenomen.

Vraagt hierover iemand het woord? (Neen)

Mag ik aannemen dat het Vlaams Parlement het eenparig eens is met de conclusies van het administratief onderzoek van de geldigheid van de kiesverrichtingen? We gaan hierover stemmen.

Wij stemmen nu, bij zitten en opstaan, over de conclusies van het administratief onderzoek van de geldigheid van de kiesverrichtingen.

De verkozenen die de conclusies wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

Ik denk dat de tegenproef overbodig is.

De conclusies zijn aangenomen.

Ik verklaar de verkiezingen voor het Vlaams Parlement van 26 mei 2019 geldig voor alle kieskringen.

De voorzitter

Onderzoek van de geloofsbrieven

Dames en heren, aan de orde is nu het onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozenen en hun opvolgers.

Bij brief van 28 mei 2019 verzaakt de heer Jo Vandeurzen aan zijn mandaat van lid van het Vlaams Parlement voor de kieskring Limburg, waartoe hij verkozen werd bij de verkiezing van 26 mei 2019. De opvolger die in aanmerking komt om hem te vervangen, is de heer Jo Brouns.

Bij brief van 29 mei 2019 verzaakt de heer Jan Peumans aan zijn mandaat van lid van het Vlaams Parlement voor de kieskring Limburg, waartoe hij verkozen werd bij de verkiezing van 26 mei 2019. De opvolger die in aanmerking komt om hem te vervangen, is mevrouw Katja Verheyen.

Bij mail van 30 mei 2019 verzaakt mevrouw Lut Deforche-Degroote aan haar mandaat van lid van het Vlaams Parlement voor de kieskring West-Vlaanderen, waartoe ze verkozen werd bij de verkiezing van 26 mei 2019. De opvolger die in aanmerking komt om haar te vervangen, is de heer Immanuel De Reuse.

Het hoger vermelde administratieve onderzoek heeft geen vragen of opmerkingen opgeleverd.

Vraagt iemand hieromtrent het woord? (Neen)

Mag ik aannemen dat het Vlaams Parlement het eenparig eens is met de conclusies van het administratief onderzoek van de geloofsbrieven? We gaan hierover stemmen.

Wij stemmen nu, bij zitten en opstaan, over de conclusies van het administratief onderzoek van de geloofsbrieven.

De Vlaamse volksvertegenwoordigers die de conclusies wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

De conclusies zijn aangenomen.

Ik roep de verkozenen en de opvolgers van de verkozenen die hebben verzaakt aan hun mandaat van lid van het Vlaams Parlement, uit tot Vlaams volksvertegenwoordiger.

Ik roep de andere kandidaat-opvolgers van wie in het verslag en het aanvullend verslag van de griffier over het administratieve onderzoek van de geldigheid van de kiesverrichtingen en van de geloofsbrieven wordt voorgesteld om te beslissen dat zij voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, uit tot opvolger.

Het onderzoek van de geloofsbrieven van de overige opvolgers wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Opening van de zitting 2019
Verslag van het College van Deskundigen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.