U bent hier

Plenaire vergadering

dinsdag 18 juni 2019, 14.32u

Voorzitter
Oprichting van een commissie ad hoc

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Matthias Diependaele bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA)

Voorzitter, bij wijze van hoogdringendheid zou ik graag een punt aan de agenda toevoegen, en dat is de instelling van een commissie ad hoc met algemene bevoegdheden, die in afwachting van de oprichting van de vaste beleidscommissies kan vergaderen, en eventueel ook tijdens het reces kan samenkomen.

Is het parlement het eens met het voorstel tot aanvulling van de agenda? (Instemming)

Dan stel ik voor dat de oprichting van een commissie ad hoc onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

Ontslag van de Vlaamse Regering
Oprichting van een commissie ad hoc

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.