U bent hier

Plenaire vergadering

dinsdag 18 juni 2019, 14.32u

Voorzitter
Ontslag van de Vlaamse Regering

Dames en heren, bij brief van 6 juni 2019 heeft minister-president Geert Bourgeois het ontslag van de Vlaamse Regering aangeboden met ingang van 27 mei 2019.

Overeenkomstig artikel 26 van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen moeten wij onverwijld in de vervanging voorzien.

Zodra, conform artikel 60, §1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de vereiste voordracht of voordrachten worden gedaan, kunnen wij ons daarover in plenaire vergadering uitspreken.

Boodschappen
Oprichting van een commissie ad hoc

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.