U bent hier

Plenaire vergadering

dinsdag 18 juni 2019, 14.32u

Voorzitter
Verkiezing van het Bureau
De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de verkiezing van het Bureau van het Vlaams Parlement.

Het scheidend Bureau was als volgt samengesteld:

voorzitter: de heer Jan Peumans;
eerste ondervoorzitter: mevrouw Joke Schauvliege;
tweede ondervoorzitter: de heer Wilfried Vandaele;
derde ondervoorzitter: de heer Marino Keulen;
vierde ondervoorzitter: mevrouw Caroline Gennez;
secretarissen: mevrouw Nadia Sminate, de heer Kris Van Dijck en mevrouw Sonja Claes.

Vraagt iemand het woord omtrent de verkiezing van het Bureau?

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA)

Voorzitter, dank u voor het in goede banen leiden van onze eerste plenaire vergadering van dit nieuwe parlement. Wij hebben gisteren samengezeten met alle fractieleiders hier vertegenwoordigd. Wij hebben in consensus volgens het reglement volgende namen voor het vast Bureau bepaald:

als voorzitter: de heer Kris Van Dijck;
als eerste ondervoorzitter: de heer Filip Dewinter;
als tweede ondervoorzitter: mevrouw Joke Schauvliege;
als derde ondervoorzitter: mevrouw Nadia Sminate;
als vierde ondervoorzitter: de heer Bart Tommelein;
als secretarissen: de heer Jeremie Vaneeckhout, mevrouw Caroline Gennez en de heer Lorin Parys.

De voorzitter

Zijn er andere voorstellen of opmerkingen bij dit voorstel? (Neen)

Daar het aantal kandidaten voor elk ambt in het Bureau overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen, verklaar ik verkozen:

tot voorzitter: de heer Kris Van Dijck;
tot eerste ondervoorzitter: de heer Filip Dewinter;
tot tweede ondervoorzitter: mevrouw Joke Schauvliege;
tot derde ondervoorzitter: mevrouw Nadia Sminate;
tot vierde ondervoorzitter: de heer Bart Tommelein;
tot secretarissen: de heer Jeremie Vaneeckhout, mevrouw Caroline Gennez en de heer Lorin Parys.

Het Bureau van het Vlaams Parlement is aldus samengesteld en ik verzoek de voorzitter, de heer Kris Van Dijck, en twee secretarissen, de heer Jeremie Vaneeckhout en mevrouw Caroline Gennez, hier op het gestoelte te komen plaatsnemen. (Applaus)

Politieke fracties
Toespraak van de voorzitter

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.