U bent hier

Plenaire vergadering

dinsdag 18 juni 2019, 14.32u

Voorzitter
Eedaflegging
De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de eedaflegging van de Vlaamse volksvertegenwoordigers.

Mag ik u vragen voor die gelegenheid de badge op te spelden die u op uw banken vindt, zodat de ontvangstmedewerkers u in de beste omstandigheden kunnen begeleiden?

De eedaflegging gebeurt in alfabetische volgorde. U vindt de alfabetische lijst op de achterzijde van het plan van de Koepelzaal dat op uw banken ligt.

Voor een vlot verloop stel ik voor dat u plaats komt nemen rechts van het spreekgestoelte als de vijfde Vlaamse volksvertegenwoordiger voor u op de lijst de eed aflegt.

Ik verzoek de heer Filip Brusselmans, tijdelijk secretaris, de naam uit te loten van de Vlaamse volksvertegenwoordiger met wie de eedaflegging zal beginnen.

De eedaflegging begint met de heer Jos Lantmeeters.

De Vlaamse volksvertegenwoordigers wordt verzocht bij het afroepen van hun naam aan het spreekgestoelte de eed af te leggen, die luidt als volgt: “Ik zweer de Grondwet na te leven.”

Mag ik vragen dat de heer Jos Lantmeeters en de vier volgende op de alfabetische lijst nu rechts van het spreekgestoelte komen plaatsnemen?

Ik verzoek de heer Filip Brusselmans en mevrouw Adeline Blancquaert, tijdelijke secretarissen, de naamafroeping te houden.

– Jos Lantmeeters, Bert Maertens, Ilse Malfroot, Marius Meremans, Elisabeth Meuleman, An Moerenhout, Philippe Muyters, Katrien Partyka, Lorin Parys, Lydia Peeters, Gustaaf Pelckmans, Freya Perdaens, Leo Pieters, Els Robeyns, Tinne Rombouts, Axel Ronse, Conner Rousseau, Gwendolyn Rutten, Carmen Ryheul, Björn Rzoska, Joke Schauvliege, Mieke Schauvliege, Willem-Frederik Schiltz, Katrien Schryvers, Katia Segers, Stefaan Sintobin, Kristof Slagmulder, Elke Sleurs, Klaas Slootmans, Sarah Smeyers, Nadia Sminate, Bart Somers, Chris Steenwegen, Els Sterckx, Emmily Talpe, Annabel Tavernier, Bruno Tobback, Bart Tommelein, Carina Van Cauter, Wilfried Vandaele, Lise Vandecasteele, Steve Vandenberghe, Freya Van den Bossche, Tine Van den Brande, Koen Van den Heuvel, Ludwig Vandenhove, Steven Vandeput, Maurits Vande Reyde, Anke Van dermeersch, Tine van der Vloet, Orry Van de Wauwer, Kris Van Dijck, Loes Vandromme, Jeremie Vaneeckhout, Karl Vanlouwe, Paul Van Miert, Vincent Van Peteghem, Peter Van Rompuy, Sam Van Rooy, Kurt Vanryckeghem, Mercedes Van Volcem, Manuela Van Werde, Wim Verheyden, Katja Verheyen, Frieda Verougstraete-Deschacht, Maxim Veys, Ben Weyts en Suzy Wouters leggen de eed af.

Mevrouw Almaci.

Ik zweer de Grondwet na te komen en op te komen voor de universele rechten van elke mens. (Rumoer. Applaus)

De voorzitter

Mevrouw Almaci, de eedaflegging is u bekend. Ik vraag u de eed correct te willen afleggen.

Meyrem Almaci, Els Ampe, Hannes Anaf, Imade Annouri, Roosmarijn Beckers, Stijn Bex, Adeline Blancquaert, Robrecht Bothuyne, Jo Brouns, Karin Brouwers, Filip Brusselmans, Yves Buysse, Lode Ceyssens, Allessia Claes, Bart Claes, Cathy Coudyser, Hilde Crevits, Johan Danen, Koen Daniëls, Piet De Bruyn, Johan Deckmyn, Inez De Coninck, Herman De Croo, Jean-Jacques De Gucht, Kurt De Loor, Ann De Martelaer, Tom De Meester, Immanuel De Reuse, Annick De Ridder, Maaike De Rudder, Maarten De Veuster, Maaike De Vreese, Gwenny De Vroe, Bart De Wever, Filip Dewinter, Kim De Witte, Jos D'Haese, Guy D'haeseleer, Stephanie D'Hose, Matthias Diependaele, Bart Dochy, Sihame El Kaouakibi, Martine Fournier, Caroline Gennez, Hannelore Goeman, Celia Groothedde, Karolien Grosemans, Andries Gryffroy, Liesbeth Homans, Vera Jans, Chris Janssens, Sofie Joosen, Marino Keulen, Kathleen Krekels, Jan Laeremans en Annick Lambrecht leggen de eed af.

Geachte Vlaamse volksvertegenwoordigers, ik geef u akte van uw eedaflegging. (Applaus)

Ik dank de twee secretarissen voor hun doeltreffende medewerking.

Verslag van het College van Deskundigen
Toespraak van de tijdelijke voorzitter

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.