U bent hier

In de kijker

Mestactieplan 6: voorstel van decreet

Het Mestactieplan (MAP) heeft tot doel de uitspoeling van meststoffen uit land- en tuinbouw te verminderen, om zo de waterkwaliteit in overeenstemming te brengen met de Europese Nitraatrichtlijn. Daarom legt het MAP beperkingen op inzake de bemesting van landbouwgrond. Vierjaarlijks is een actualisering nodig van dit MAP. Eind 2018 gaf de Europese Commissie groen licht voor het ontwerp van MAP 6 en ook de Vlaamse Regering bereikte hierover een akkoord. Leden van de meerderheidspartijen dienden vervolgens een voorstel van decreet in om MAP 6 in Vlaamse regelgeving om te zetten. De parlementsvoorzitter vroeg over dit voorstel van decreet adviezen aan de Raad van State, de Minaraad en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Tijdens de bespreking in de Commissie Leefmilieu en Natuur vroegen de oppositiefracties een tweede lezing van het voorstel van decreet en kondigden ze ook een reflectienota aan. Na de bespreking in de commissie volgt nu de plenaire behandeling van en stemming over het voorstel van decreet.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Kinderrechtencommissaris
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: EVENTUEEL VOORTZETTING VAN DE AGENDA VAN DE MORGENVERGADERING

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.