U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 24 april 2019, 14.12u

Voorzitter
Slotwoord van de voorzitter
De voorzitter

Dames en heren, beste collega’s, de kans bestaat dat ik hier zo meteen de plenaire vergadering voor de laatste maal in deze legislatuur voor gesloten verklaar. Maar het kan ook zijn dat we elkaar in de tweede helft van mei terugzien in een extra plenaire vergadering om alsnog een stinkend dossier te behandelen. (Gelach)

Maar ik ga het zekere voor het onzekere nemen, en daarom wil ik nu nog graag een heel kort afscheidswoord uitspreken.

Ikzelf ben al meer dan genoeg in de bloemetjes gezet bij de huldeviering van 27 maart, het is dan ook niet meer dan gepast dat ik hetzelfde doe met u allen, alle 123 zonder uitzondering. Op een aantal uitzonderingen na – want we hebben tijdens de rit een aantal nieuwkomers mogen verwelkomen – hebt u allemaal 5 jaar lang via dit parlementair mandaat de Vlaming gediend. U hebt allemaal geprobeerd om dat naar eigen godsvrucht en vermogen te doen. Sommige media hebben u onlangs geklasseerd bij de toppers of de floppers. Sommigen zullen dus blij zijn met dat oordeel, anderen iets minder blij.

Ongeacht het etiket dat u opgeplakt kreeg, is het misschien nog het best dat u zelf de balans opmaakt. Drie vragen moet u zichzelf stellen. Hebt u genoeg uw best gedaan? Hebt u genoeg uw best kunnen doen? Hebt u genoeg uw best mogen doen? Het zijn die vragen die u zichzelf moet stellen bij het einde van deze legislatuur en die u inzicht kunnen geven over wat u tussen 2014 en 2019 professioneel hebt gerealiseerd. Namens alle Vlamingen wil ik u bedanken voor al uw inzet.

Namens heel Vlaanderen wil ik ook alle medewerkers van ons Vlaams Parlement bedanken. Vijf jaar lang heeft niet alleen onze administratie met al zijn medewerkers voor optimale werkomstandigheden gezorgd, van verdieping -5 in de ondergrondse parking, tot verdieping +6 op de culinaire verdieping. Maar ook onze parlementaire medewerkers hebben ons ondersteund.

Collega’s, op 18 juni komt het nieuw verkozen Vlaams Parlement in deze Koepelzaal opnieuw samen, met heel wat nieuwe gezichten, maar ook met tal van nieuwkomers, en ook bekende gezichten, spijtig genoeg. (Gelach)

Wie hier terugkeert, zal dat ongetwijfeld met de nodige trots doen, vanwege het behaalde verkiezingsresultaat. Wie hier niet terugkeert, wens ik het allerbeste toe bij zijn of haar nieuwe uitdagingen. En van de nieuwkomers hoop ik dat ze zich snel inwerken in het parlementaire werk, daarbij gesteund door de anciens, die ongetwijfeld de geest van het Vlaams Parlement zullen doorgeven, tot meerdere eer en glorie van onze democratische rechtsstaat.

Vanmiddag heeft Linda De Win aan mij gevraagd wat mij het meest is bijgebleven in dit parlement. Ik blijf het zeggen: ik heb u alle 123, soms met tegenzin en soms met veel overtuiging, op dezelfde correcte manier, van Vlaams Belang tot Groen, proberen te behandelen. Ik ga dit plenaire verhaal met een heel goed gevoel verlaten. Dat zal niet vanzelfsprekend zijn. Ik heb me trouwens ingeschreven in een psychiatrisch ziekenhuis in Munsterbilzen, waar ik de nodige ondersteuning kan krijgen, maar dit is een flauw grapje. (Gelach)

Dat is niet vanzelfsprekend. Als je vijftien jaar lang met veel plezier elke morgen naar dit parlement bent gekomen … Ik ben altijd heel fier geweest dat ik volksvertegenwoordiger mocht zijn, en ik ben nog fierder dat ik tien jaar voorzitter van dit parlement mocht zijn. Het zal niet vanzelfsprekend zijn dat ik de knop moet omdraaien en dat ik de overgang zal moeten maken van deze heel actieve baan naar een rustiger baan.

Ik nodig u allen uit binnen zeven jaar in de academiezaal van de Universiteit Gent om mijn promotie mee te maken tot doctor in ik-weet-niet-welke wetenschap. Voor mij is dat niet zo relevant. Ik heb wel een hele goeie promotor, Bruno De Wever. Voor mij is het vooral van belang dat ik de naam doctor kan gebruiken. Later zal dat op mijn doodsbrief staan. Dat kan ik zeggen dat ik doctor in de geschiedenis of een andere wetenschap ben, dat interesseert me niet. Ik beschouw dat als een nieuwe uitdaging.

Ik zal u af en toe volgen op Villa Politica. Vanmiddag kreeg ik een aanbod van Linda De Win, ik weet niet of dat een gevolg zal krijgen. Ze heeft gevraagd of ik commentator kan worden bij sommige uitzendingen van Villa Politica. (Gelach)

Ik wens u allen heel veel succes met de verkiezingscampagne, veel nieuwe uitdagingen na 26 mei en vooral een lichamelijke en geestelijke goede gezondheid. Ik dank u allen hartelijk en verklaar deze vergadering voor gesloten. (Staande ovatie)

– De vergadering wordt gesloten om 21.37 uur.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.