U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 20

Ziehier het resultaat:

  99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  98 leden hebben ja geantwoord;
    1 lid heeft zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Reden voor onthouding?

De heer Van Esbroeck heeft het woord.

Jan Van Esbroeck (N-VA)

Ik heb me niet onthouden vanwege de politieke intensiteit van dit ontwerp van decreet. Ik heb net een initiatief gekozen waar iedereen unaniem over stemt, omdat ik van deze gelegenheid gebruik wil maken om iedereen te bedanken voor de goede samenwerking deze legislatuur over alle partijgrenzen heen, uit de grond van mijn hart. Ik zal hier niet meer zijn de komende legislatuur en daarom wilde ik dit nu doen. (Applaus)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.