U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 20

Ziehier het resultaat:

  99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  98 leden hebben ja geantwoord;
    1 lid heeft zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Reden voor onthouding?

De heer Van Esbroeck heeft het woord.

Jan Van Esbroeck (N-VA)

Ik heb me niet onthouden vanwege de politieke intensiteit van dit ontwerp van decreet. Ik heb net een initiatief gekozen waar iedereen unaniem over stemt, omdat ik van deze gelegenheid gebruik wil maken om iedereen te bedanken voor de goede samenwerking deze legislatuur over alle partijgrenzen heen, uit de grond van mijn hart. Ik zal hier niet meer zijn de komende legislatuur en daarom wilde ik dit nu doen. (Applaus)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.