U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 24 april 2019, 14.12u

Voorzitter
van Lieve Maes, Robrecht Bothuyne, Daniëlle Vanwesenbeeck, Andries Gryffroy, An Christiaens en Matthias Diependaele
1952 (2018-2019) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Matthias Diependaele bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Lieve Maes, Robrecht Bothuyne, Daniëlle Vanwesenbeeck, Andries Gryffroy, An Christiaens en Matthias Diependaele betreffende de uitbouw en valorisatie van de Vlaamse ruimtevaarteconomie.

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het voorstel van resolutie van Lieve Maes, Robrecht Bothuyne, Daniëlle Vanwesenbeeck, Andries Gryffroy, An Christiaens en Matthias Diependaele betreffende de uitbouw en valorisatie van de Vlaamse ruimtevaarteconomie onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Lieve Maes, Robrecht Bothuyne, Daniëlle Vanwesenbeeck, Andries Gryffroy, An Christiaens en Matthias Diependaele betreffende de uitbouw en valorisatie van de Vlaamse ruimtevaarteconomie.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Maes heeft het woord.

Lieve Maes (N-VA)

Voorzitter, collega's, dit voorstel van resolutie is – om in het jargon te blijven – de derde trap van een drietrapsraket richting een gezonde Vlaamse ruimtevaarteconomie. De eerste trap was het rapport van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) met het advies over Flanders’ Space. De tweede was de goedkeuring van het innovatieve bedrijvennetwerk Space 4.0. Dit voorstel van resolutie bouwt voort op het advies en neemt, in overleg met verschillende actoren, een aantal drempels weg voor een breed Flanders’ Space-ecosysteem met internationale uitstraling en maximale maatschappelijke return.

Ik ga me zeer kort beperken tot de vijf punten die worden gevraagd. De rest kunt u lezen indien u geïnteresseerd bent. Het eerste punt dat wordt gevraagd, is een langetermijnvisie en een beleidsagenda op te stellen die legislatuuroverschrijdend is, en een roadmap uit te werken voor de uitbouw van een Vlaamse ruimtevaarteconomie met return voor aardse strategische sectoren zoals landbouw, welzijn enzovoort. Verder is de vraag een 'triple helix taskforce' op te richten die gedocumenteerd is in zeventien elementen die ik u ga besparen. Punt drie is een gezicht te geven aan de Vlaamse ruimtevaartindustrie in eigen regio en die als vlaggenschip te promoten in het buitenland met de ambitie om op termijn binnen bepaalde strategisch gekozen relevante segmenten van de ruimtevaartindustrie koploper te worden op mondiaal niveau. Ten vierde, te onderzoeken hoe de overheid een voortrekkersrol kan spelen als ‘early adopter’ in de ontwikkeling van toepasselijke technologieën, producten en diensten uit de ruimtevaart. En ten vijfde, te onderzoeken of een samenwerking tussen het nieuwe innovatief bedrijfsnetwerk (IBN) Space 4.0 en de reeds bestaande Flemish Aerospace Group (FLAG), de IBN voor de luchtvaart, de valorisatie van innovatieve ontwikkelingen in de ruimtevaartsector zou kunnen versnellen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.