U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 24 april 2019, 14.12u

Voorzitter
van Daniëlle Vanwesenbeeck, Axel Ronse, Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Sonja Claes en Miranda Van Eetvelde
1950 (2018-2019) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Matthias Diependaele bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Daniëlle Vanwesenbeeck, Axel Ronse, Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Sonja Claes en Miranda Van Eetvelde betreffende de stimulering van telewerken in het Vlaamse bedrijfsleven.

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het voorstel van resolutie van Daniëlle Vanwesenbeeck, Axel Ronse, Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Sonja Claes en Miranda Van Eetvelde betreffende de stimulering van telewerken in het Vlaamse bedrijfsleven onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Daniëlle Vanwesenbeeck, Axel Ronse, Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Sonja Claes en Miranda Van Eetvelde betreffende de stimulering van telewerken in het Vlaamse bedrijfsleven.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Vanwesenbeeck heeft het woord.

Daniëlle Vanwesenbeeck (Open Vld)

Voorzitter, dit voorstel van resolutie gaat over de promotie van telewerk. Telewerk kan mobiel werken zijn, dus een werknemer kan ergens anders dan op zijn vaste werkplaats werken, of kan ook thuiswerken zijn. In dit voorstel van resolutie wordt eigenlijk gevraagd aan de regering om telewerk te promoten bij het bedrijfsleven. Waarom? Omdat er diverse voordelen zijn, een maatschappelijk voordeel, maar ook een voordeel voor de werkgever en de werknemer. Maatschappelijk kunnen wij door het stimuleren van thuiswerk of telewerk de fileproblematiek oplossen, omdat er zich minder wagens op de weg zullen bevinden.

Het komt ook de verkeersveiligheid ten goede omdat de meeste verkeersongelukken tijdens de spitsuren gebeuren. Als we mensen meer laten thuiswerken of mobiel laten werken, is er minder CO2-uitstoot.

Ik geef u nog enkele Vlaamse cijfers mee. Momenteel werkt 18 procent thuis. In vergelijking met bijvoorbeeld Nederland is dat niet goed. Onze regering kan dus thuiswerken of telewerken zeker nog stimuleren.

Ook voor het bedrijfsleven zijn er een aantal voordelen. De werkgever krijgt meer gemotiveerde werknemers omdat ze de vrijheid hebben om te beslissen waar ze werken. Voor de werknemers geeft het meer flexibiliteit, minder stress, minder verplaatsingen.

De voorzitter

De heer Gryffroy heeft het woord.

Kort samengevat, vragen wij in dit voorstel van resolutie om de sectoren aan te sporen en te stimuleren om in hun eigen sectorconvenanten telewerk op te nemen als een onderdeel van werkbaar werk.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.