U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Matthias Diependaele bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Wilfried Vandaele, Lionel Bajart, Karin Brouwers en Katia Segers betreffende een geïntegreerd gokreclamebeleid.

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het voorstel van resolutie van Wilfried Vandaele, Lionel Bajart, Karin Brouwers en Katia Segers betreffende een geïntegreerd gokreclamebeleid onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Wilfried Vandaele, Lionel Bajart, Karin Brouwers en Katia Segers betreffende een geïntegreerd gokreclamebeleid

De bespreking is geopend.

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, de reclame voor gokken op onze openbare omroep, bijvoorbeeld ter gelegenheid van het wereldkampioenschap voetbal, maar ook op de commerciële omroepen, wekt wrevel op bij vele mensen. Voor de openbare omroep komt daarbij dat men van die openbare omroep een voorbeeldfunctie verwacht. Het is een moeilijk dossier, onder meer ook weer door de bevoegdheidsverdeling federaal versus Vlaams. Met dit voorstel van resolutie vragen N-VA, CD&V en Open Vld, ook gesteund door sp.a, dat de Vlaamse Regering in overleg zou treden met de andere regio's en met de federale overheid om een consistent kansspelenbeleid uit te werken. Heel precies vragen we dat de VRT, onze eigen openbare omroep, een ethische code zou uitwerken met betrekking tot gokreclame. Dat is heel kort de toelichting bij deze tekst.

De voorzitter

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Voorzitter, ik heb daar op zich niets aan toe te voegen. De problematiek van gokverslaving is zowel in dit parlement als in de Kamer meermaals ter sprake gekomen. Het is een maatschappelijk heel belangrijk debat. Het bevoegdheidskluwen in heel die materie heeft ons op den duur genoodzaakt om een voorstel van resolutie in te dienen. Want wie voor wat bevoegd is, decreetgevend dus, is nog wat koffiedik kijken. We hebben een aantal adviezen gekregen van de Raad van State, maar het leek ons het beste om de regering – dat zal dan de volgende Vlaamse Regering zijn – op te roepen om met alle andere regeringen van dit land samen te komen en te overleggen om een echt gezamenlijk kansspelbeleid uit te tekenen, ieder wat zijn bevoegdheden betreft. We staan hier natuurlijk volmondig achter.

De voorzitter

Mevrouw Segers heeft het woord.

De problematiek van gokverslaving heeft de laatste jaren onrustwekkende proporties aangenomen, vooral door de toename van het online gokken. De alarmerende cijfers kunnen volgens onze fractie ons alleen maar aanzetten tot het ondernemen van radicale actie. Alle experten, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD), de Gezinsbond, de Hoge Gezondheidsraad (HGR) en ex-gokverslaafden, hebben opgeroepen om dringend beleidsmaatregelen te nemen en vooral om als eerste maatregel een verbod op reclame in te stellen. De sp.a-fractie heeft daartoe een voorstel van decreet ingediend. Dat werd besproken op 28 maart en werd weggestemd. Ook collega Annouri van Groen heeft een voorstel ingediend. Ook dat werd weggestemd.

Ondertussen is het maatschappelijke debat over gokverslaving zeer acuut geworden en zijn er steeds meer stemmen die dringend vragen om actie te ondernemen, zoals het bannen van reclame op radio en televisie, maar ook in bushokjes en op bussen. Ex-gokverslaafden geven immers aan dat die gokreclame niet alleen zorgt voor een normalisering van het gokken maar ook een directe trigger is om te beginnen gokken. Wij denken dus dat dit zeer dringend moet worden aangepakt.

Wij hadden gewild dat we vandaag over een voorstel van decreet hadden kunnen stemmen dat dat verbod had kunnen instellen. Dat is niet het geval. Maar we beseffen heel goed dat elk stapje vooruit dat we kunnen zetten, een goede stap is. Wij hebben beslist om dit voorstel van resolutie toch te steunen omdat het volgens ons voor de volgende Vlaamse Regering de juiste marsrichting aangeeft, namelijk voor een drastische aanpak tegen gokreclame en gokverslaving.

De voorzitter

De heer Annouri heeft het woord.

Voorzitter, dames en heren, sta mij toe om te zeggen dat dit voorstel van resolutie er een is waar je op zich niets tegen kan hebben, maar het is ook gewoonweg te flauw.

Ik ben blij dat ondertussen iedereen de problematiek met betrekking tot gokverslaving mee onderstreept. Het is ook wetenschappelijk aangegeven dat er een een-op-eenverband bestaat tussen reclame voor gokken en de toename van problematisch gokgedrag. Toch zitten we vandaag met een Vlaamse Regering die verantwoordelijk is voor een overheidsbedrijf, de VRT, dat reclame maakt voor online gokken, een regering die verantwoordelijk is voor een overheidsbedrijf, De Lijn, waar reclame wordt gemaakt voor online gokken, maar tegelijkertijd met een regering die de minister van Welzijn levert die net die verslaving moet tegengaan en moet inzetten op de afname van problematisch gokgedrag. Dat is compleet absurd.

We hebben al debatten gehad over wat er moet gebeuren. Tijdens het vorige WK is er een maatschappelijk debat losgebarsten. We wisten toen al dat die reclame gewoon moet worden verboden. Deze moet gewoon worden verboden, zeker en vast op de VRT. Er is immers een verband tussen reclame die je ziet en de schadelijke gevolgen ervan. Een overheidsbedrijf zoals de VRT heeft geen rol om die reclame uit te zenden. We moeten het nog verder trekken. Ook de commerciële zenders zouden die reclame niet mogen tonen.

Natuurlijk is er een bevoegdheidskwestie als het gaat over consumentenzaken en consumentenbescherming enerzijds en media anderzijds. Dat kan zeker gelden voor de commerciële zenders, maar als het gaat over de VRT zijn hier kansen gemist. We hadden stappen vooruit kunnen zetten, maar nu komen we met een flauw voorstel van resolutie dat wel de goede richting uitgaat maar geen enkele concrete maatregel neemt om echt stappen vooruit te zetten. Dat is een gemiste kans.

Toch zullen we dit voorstel van resolutie goedkeuren. Dat klinkt misschien raar, maar ik kan hier niets op tegen hebben. Ik vind het wel een gemiste kans. Dat wil ik nogmaals onderstrepen, want ik weet dat de meeste mensen in dit parlement het met mij eens zijn als ik zeg dat er een verbod moet komen op gokreclame bij de VRT, dat de reclame en de industrie veel harder moeten worden aangepakt. We hebben de tools in Vlaanderen om effectief die stappen vooruit te zetten. Ik kan niet anders dan concluderen dat het aan politieke wil en oprechtheid mankeert om effectief die nodige stappen te zetten. Daardoor wordt het nu uitgesteld.

Het WK is ondertussen al maanden geleden. De reclame blijft zichtbaar en we zien dat het problematisch gokgedrag blijft toenemen. We hebben kansen gemist en dat is een jammere zaak.

Ik begrijp van de heer Annouri dat hij vooral de voorbeeldfunctie van de openbare omroep bekijkt. Hij heeft daarin gelijk. We vragen hier aan de openbare omroep om zelf een code te ontwikkelen om daarmee om te gaan. We weten allemaal dat er binnenkort een nieuwe beheersovereenkomst wordt voorbereid. Als de omroep zelf niet tot actie overgaat, dan komt het misschien weer in onze korf terecht en dan kunnen we kijken of we dit in de beheersovereenkomst kunnen dichttimmeren.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.