U bent hier

De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van aanpassing van de werkingsbegroting van het Vlaams Vredesinstituut voor het begrotingsjaar 2019.

De bespreking is geopend.

De begroting van het Vlaams Vredesinstituut moet worden aangepast naar aanleiding van een aantal personeelsinvullingen die beperkt duurder zijn dan aangenomen bij de opmaak van de begroting. Er wordt daarom voorgesteld om 25.000 euro te verschuiven van de projectkredieten naar het personeelsbudget.

De aanpassing werd goedgekeurd door het Uitgebreid Bureau van 25 februari en ik verzoek de vergadering de aanpassing definitief goed te keuren.

Vraagt hierover iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat het ontwerp van aanpassing van de werkingsbegroting van het Vlaams Vredesinstituut voor het begrotingsjaar 2019 eenparig is aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.