U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 24 april 2019, 14.12u

Voorzitter
van Katrien Schryvers, Peter Persyn, Freya Saeys, Ingeborg De Meulemeester, Griet Coppé en Danielle Godderis-T'Jonck
1944 (2018-2019) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Katrien Schryvers, Peter Persyn, Freya Saeys, Ingeborg De Meulemeester, Griet Coppé en Danielle Godderis-T’Jonck betreffende de zorgzwaartegebonden financiering van de thuis- en ouderenzorg.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Collega’s, de voorbije jaren werd al sterk geïnvesteerd in de ouderenzorg en ook in de zorgzwaartegebonden financiering. Ik verwijs onder meer naar de dagverzorgingscentra (DVC’s), met de bijkomende toekenningen voor de F-forfaits, en naar de woonzorgcentra (WZC’s), met de toekenning van 55 miljoen euro voor de uitbreiding van RVT-erkenningen (rust- en verzorgingstehuis) en 46 miljoen euro voor rustoorden voor bejaarden (ROB’s). In de toekomst zijn er echter nog heel wat bijkomende inspanningen nodig om tot een correcte financiering van zorgzwaarte te komen.

Het gaat dan niet alleen over meer middelen bij een gelijkblijvend beleid. Ik heb het niet alleen over het wegwerken van het onderscheid tussen rob en rvt, maar ook over de nood aan actualisering van de personeelsnormen.

Met dit voorstel van resolutie vragen we de ontwikkeling van een concrete en toereikende zorgzwaartegebonden financiering voor de thuis- en ouderenzorg op basis van een objectieve inschatting van de zorgnood en een aangepast personeelskader en aangepaste financiering.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Voorstel tot wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat en van zijn bijlagen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.