U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 24 april 2019, 14.12u

Voorzitter
verslag door Jan Bertels en Lieve Maes
1955 (2018-2019) nr. 1
De voorzitter

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het verzoekschrift over de organisatie van de Vlaamse Belastingdienst.

Mevrouw Maes, verslaggever, heeft het woord.

Lieve Maes (N-VA)

Collega’s, ik geef een heel kort verslag over het verzoekschrift.

Op 4 februari is er bij de voorzitter van het Vlaams Parlement een verzoekschrift ingediend over de organisatie van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) en op 6 februari heeft de voorzitter het verzoekschrift ontvankelijk verklaard en heeft hij het doorverwezen naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting.

De verzoeker verwijst in zijn verzoekschrift van 28 januari naar de structuur van VLABEL, die volgens hem sterk afwijkt van de federale belastingdienst, wat tot gevolg heeft dat er bij betwistingen een rechtszaak aangespannen moet worden bij de bevoegde rechtbanken van Gent. Concreet vraagt de verzoeker ofwel dat VLABEL een of meerdere bijkomende belastingkantoren zou openen, ofwel dat het artikel van de Vlaamse Codex Fiscaliteit zou worden aangepast, zodat een belastingplichtige kan kiezen of hij de procedure inleidt voor de rechtbank van eerste aanleg.

De commissie besliste om het verzoekschrift ten gronde te behandelen. Hiertoe vroeg ze advies aan minister Lydia Peeters, Vlaams minister voor Financiën, Begroting en Energie. Dat advies kreeg de commissie op 22 maart 2019. In dat advies van drie pagina’s lang blijkt dat VLABEL bewust de kaart van centralisatie getrokken heeft, wat uiteraard een aantal voordelen heeft.

Ik wil alleen nog vermelden dat collega Rzoska tussengekomen is en begrip heeft voor de positie van de verzoeker. Hij vond het ook niet onlogisch dat de verzoeker de parallel trok met de federale fiscale organisatie.

De conclusie van de discussie is dat de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting besluit zich eenparig aan te sluiten bij het advies van minister Peeters.

Tot zover het verslag.

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.