U bent hier

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Bert Maertens, Bart Dochy, Marnic De Meulemeester, Peter Wouters, Michel Doomst en Nadia Sminate betreffende de vereenvoudiging en digitalisering van de aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen.

De bespreking is geopend.

De heer Martens heeft het woord.

Voorzitter, het is Maertens en niet Martens, zoals daarnet weerklonk. Dat was een voorganger uit Roeselare die hier ooit aanwezig was.

Martens is natuurlijk veel bekender.

Dat zeker wel. Nu nog.

Het voorstel van resolutie is unaniem aangenomen in onze commissie, en ik denk dat ieder die hier aanwezig is en die geen fan is van zelfkastijding, dit voorstel moet goedkeuren. Waarom? Met dit voorstel van resolutie willen wij een aanzet geven om ten eerste de procedure voor het indienen van de verkiezingsuitgaven te vereenvoudigen en ten tweede het papierwerk ter zake letterlijk weg te nemen door de procedure te digitaliseren. Het is unaniem aangenomen in de commissie. Ik reken ook hier uiteraard op unanieme steun.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.