U bent hier

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Bert Maertens, Bart Dochy, Marnic De Meulemeester, Peter Wouters, Michel Doomst en Nadia Sminate betreffende de vereenvoudiging en digitalisering van de aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen.

De bespreking is geopend.

De heer Martens heeft het woord.

Voorzitter, het is Maertens en niet Martens, zoals daarnet weerklonk. Dat was een voorganger uit Roeselare die hier ooit aanwezig was.

Martens is natuurlijk veel bekender.

Dat zeker wel. Nu nog.

Het voorstel van resolutie is unaniem aangenomen in onze commissie, en ik denk dat ieder die hier aanwezig is en die geen fan is van zelfkastijding, dit voorstel moet goedkeuren. Waarom? Met dit voorstel van resolutie willen wij een aanzet geven om ten eerste de procedure voor het indienen van de verkiezingsuitgaven te vereenvoudigen en ten tweede het papierwerk ter zake letterlijk weg te nemen door de procedure te digitaliseren. Het is unaniem aangenomen in de commissie. Ik reken ook hier uiteraard op unanieme steun.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.