U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 november 2015 betreffende lage-emissiezones.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Janssens heeft het woord.

Voorzitter, we willen graag onze stemhouding van straks motiveren. We zullen tegen dit ontwerp van decreet stemmen dat de organisatie van lage-emissiezones ook door kleinere gemeenten moet faciliteren, waarbij die gemeenten onder meer de mogelijkheid krijgen een beroep te doen op private concessiehouders.

We hebben onze kritiek tegen de lage-emissiezones al meermaals geuit tijdens deze legislatuur. De beperkte gezondheidswinsten wegen niet op tegen de negatieve sociale gevolgen. We geven de voorkeur aan positieve stimulerende maatregelen om de meest vervuilende wagens van de baan te krijgen en we kanten ons daarom tegen lage-emissiezones die de facto neerkomen op een gedwongen onteigening zonder compensatie van overwegend minder gegoede mensen die vaak niet over de middelen beschikken om zich een nieuwe wagen aan te schaffen.

Wanneer onder meer ten gevolge van dit ontwerp van decreet ook tal van kleinere gemeenten lage-emissiezones gaan creëren, is het einde zoek en zal op de duur elke Vlaming met een oudere wagen vooraleer zijn reis te plannen op een kaart moeten kijken over het grondgebied van welke gemeente hij nog wel mag rijden. Mogelijk moet hij dan om bepaalde gemeenten te vermijden misschien zelfs een langere route afleggen dan hij zou moeten doen zonder lage-emissiezones. Dat lijkt een totaal absurde situatie.

Overigens zou een wirwar van lage-emissiezones ook de oldtimerbezitters een serieuze pad in de korf zetten. Hun hobby wordt zo totaal onmogelijk gemaakt, tenzij ze fors betalen natuurlijk. Daarom zullen we dit ontwerp van decreet niet goedkeuren.

De voorzitter

Minister Van den Heuvel heeft het woord.

Een lage-emissiezone is een lokaal afgebakend gebied. Dat wil zeggen dat we het overlaten aan de wijsheid van de lokale besturen. In de voorbije jaren heb ik in dit parlement altijd een heel groot draagvlak bij en vertrouwen gevoeld in de lokale bestuurders. Nu wordt het voorstel gedaan vanuit het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering om een kader te creëren zodat lokale bestuurders in volle wijsheid ermee aan de slag kunnen gaan.

Dit zijn trouwens een aantal aanpassingen aan een decreet dat al op 27 november 2015 werd goedgekeurd. De aanpassingen zijn gericht aan de steden, vooral dan de stad Gent, om de eventuele implementatie van de lage-emissiezone mogelijk te maken.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1940/1)

– De artikelen 1 tot en met 10 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.