U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 24 april 2019, 14.12u

Voorzitter
van Daniëlle Vanwesenbeeck, Axel Ronse, Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Sonja Claes en Miranda Van Eetvelde
1950 (2018-2019) nr. 1
van Lieve Maes, Robrecht Bothuyne, Daniëlle Vanwesenbeeck, Andries Gryffroy, An Christiaens en Matthias Diependaele
1952 (2018-2019) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Matthias Diependaele bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA)

Voorzitter, ik vrees dat ik ook een lijstje heb met punten die bij hoogdringendheid zouden moeten worden geagendeerd. Deze punten zijn vorige week al uit beleefdheid aan de oppositie overgemaakt. Ik overloop even om welke drie voorstellen van decreet en vijf voorstellen van resolutie het gaat.

Het eerste punt is het voorstel van decreet van Manuela Van Werde, An Christiaens, Willem-Frederik Schiltz, Bert Maertens, Bart Dochy en Paul Cordy houdende diverse bepalingen inzake specifieke onroerenderfgoedpremies.

Het tweede punt is het voorstel van decreet van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Tine van der Vloet, Cindy Franssen en Ingeborg De Meulemeester houdende wijziging van het decreet van 1 maart 2019 tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp.

Het derde punt is het voorstel van decreet van Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Gwenny De Vroe, Lorin Parys, An Christiaens en Piet De Bruyn betreffende wijziging van het decreet van 29 maart 2019 tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.

Het vierde punt is het voorstel van resolutie van Wilfried Vandaele, Lionel Bajart, Karin Brouwers en Katia Segers betreffende een geïntegreerd gokreclamebeleid.

Het vijfde punt is het voorstel van resolutie van Lieve Maes, Robrecht Bothuyne, Daniëlle Vanwesenbeeck, Andries Gryffroy, An Christiaens en Matthias Diependaele betreffende de uitbouw en valorisatie van de Vlaamse ruimtevaarteconomie.

Het zesde punt is het voorstel van resolutie van Valerie Taeldeman, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz, Piet De Bruyn, Robrecht Bothuyne en Wilfried Vandaele betreffende noodzakelijke acties voor een globaal renovatieplan in Vlaanderen.

Het zevende punt is het voorstel van resolutie van Daniëlle Vanwesenbeeck, Axel Ronse, Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Sonja Claes en Miranda Van Eetvelde betreffende de stimulering van telewerken in het Vlaamse bedrijfsleven.

Het achtste punt is het voorstel van resolutie van Matthias Diependaele, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Andries Gryffroy, Tinne Rombouts en Lieve Maes betreffende de uitbouw van Vlaanderen als excellente waterstofregio.

De voorzitter

Ik stel voor dat we ons straks over dit voorstel tot spoedbehandeling uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.