U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, het Uitgebreid Bureau van dinsdag 23 april 2019 heeft zijn goedkeuring gehecht aan het voorstel van Jan Peumans tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement, ingevolge het decreet van 22 maart 2019 houdende een kader voor grote projecten en programma’s, en aan het voorstel van Jan Peumans tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement, ingevolge de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën.

Hierbij doe ik een voorstel tot spoedbehandeling van beide voorstellen.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Dan stel ik voor dat we de beraadslagingen over beide voorstellen net voor de hoofdelijke stemmingen houden.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.