U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. De parlementsleden kunnen een actuele vraag indienen tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering, en zo snel inspelen op de actualiteit.

Deze week vragen over:

 • het tekort aan doventolkuren;
 • de Vlaamse investering in gepersonaliseerde geneeskunde;
 • het SWT op 58 jaar en de gevolgen hiervan voor het Vlaamse activeringsbeleid;
 • de crisis in de fruitsector;
 • de gevolgen van de droogte voor de landbouwsector;
 • de houding van Brussel met betrekking tot het opstarten van handelsgesprekken tussen EU en VS;
 • het Rekenhofrapport over het M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs;
 • de onderbetaling van artiesten en het toezicht op cao's in het kader van het Kunstendecreet;
 • de tentenverkoop door het Belgische leger en de opportuniteiten hiervan voor jeugdbewegingen;
 • de huurprijsverhoging voor 50.000 sociale huurders;
 • Vlaams proefdieronderzoek op primaten in Kenia;
 • het plaatsen van de aanbesteding voor Spartacuslijn 1 (sneltram Hasselt-Maastricht);
 • de trambus in de Vlaamse Rand.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 24 april 2019 (pdf)

Inschrijvingsdecreet basis- en secundair onderwijs

De plenaire vergadering heeft het voorstel van Inschrijvingsdecreet voor het basis- en secundair onderwijs, ingediend door leden van de meerderheidsfracties, goedgekeurd.

Wijziging LEZ-decreet (lage-emissiezones)

Een lage-emissiezone (LEZ) is een afgebakend lokaal gebied (meestal een stadscentrum) waarbinnen bepaalde categorieën van voertuigen geen of beperkte toegang krijgen wegens hun uitstoot van schadelijke uitlaatgassen. Het doel van een LEZ is het verbeteren van de luchtkwaliteit binnen de afgebakende zone. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het bestaande LEZ-decreet te optimaliseren, na de ervaring opgedaan in Antwerpen en met het oog op het invoeren van een LEZ in Gent. Het ontwerp wil onder meer het toezicht op een LEZ met behulp van mobiele ANPR-camera’s (ANPR: Automatic Number Plate Recognition - automatische nummerplaatherkenning) mogelijk maken. Het moet ook de slagkracht verhogen om buitenlandse overtreders te kunnen beboeten.

Decreet gemeentewegen

Het Vlaams regeerakkoord bevat de ambitie om de bestaande Buurtwegenwet te moderniseren en de Atlas der Buurtwegen uit 1841 te actualiseren zodat de gemeenten een weloverwogen beleid inzake buurtwegen en trage wegen (veldwegen, kerkwegels, wandelpaden, doorsteekjes...) kunnen voeren. Leden van de meerderheid diende hiertoe een voorstel van decreet in dat voortbouwt op een eerdere conceptnota. Het voorstel wil één juridisch statuut realiseren voor alle wegen waarvan de gemeente de beheerder is. Enerzijds krijgen gemeenten meer bevoegdheden om het netwerk van gemeentewegen effectief in stand te houden. Anderzijds wordt de procedure om een gemeenteweg (die soms enkel nog op papier bestaat) af te schaffen ook eenvoudiger.

Hervorming buitenschoolse kinderopvang

Leden van de meerderheidsfracties dienden in uitvoering van het regeerakkoord een voorstel van decreet in betreffende de organisatie van buitenschoolse kinderopvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten. Het voorstel legt de verantwoordelijkheid en de regierol ter zake bij de lokale besturen die hiervoor middelen krijgen via het Gemeentefonds. Het beoogt de lokale besturen ruimte te bieden voor maatwerk en lokale samenwerking tussen opvangvoorzieningen, scholen, cultuur-, recreatie-, vrije tijds-, jeugd- en sportiniatiatieven, deeltijds kunstonderwijs etc.

Uitbouw 'Slim Vlaanderen'

Technologische evoluties en innovaties met slimme toepassingen, artificiële intelligentie en robotisering kenmerken de huidige tijd en drukken hun stempel op economische en maatschappelijke ontwikkelingen. In een voorstel van resolutie vragen leden van de meerderheidsfracties aan de Vlaamse overheid om een versterkt 'Slim Vlaanderen'-beleid te voeren en Vlaanderen uit te bouwen tot een inclusieve, slimme en innovatieve regio.

Beleid inzake hoogbegaafde leerlingen

Enkele leden van de meerderheidsfracties vragen in een voorstel van resolutie dat de Vlaamse Regering een beleid zou ontwikkelen voor hoogbegaafde leerlingen in het onderwijs, die soms met eigen specifieke problematieken kampen. Het voorstel focust op kennisvergaring rond hoogbegaafdheid, het uittrekken van middelen voor de scholen om ter zake een beleid te voeren en het soepeler omspringen met de onderwijsstructuren voor hoogbegaafde leerlingen (vergelijkbaar met leerlingen met een sportstatuut).

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Daniëlle Vanwesenbeeck, Axel Ronse, Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Sonja Claes en Miranda Van Eetvelde
1950 (2018-2019) nr. 1
van Lieve Maes, Robrecht Bothuyne, Daniëlle Vanwesenbeeck, Andries Gryffroy, An Christiaens en Matthias Diependaele
1952 (2018-2019) nr. 1
van Els Robeyns aan minister Koen Van den Heuvel
416 (2018-2019)
van Francesco Vanderjeugd aan minister Koen Van den Heuvel
414 (2018-2019)
van Tinne Rombouts aan minister Koen Van den Heuvel
421 (2018-2019)
Mededeling van de voorzitter
Mededeling van de voorzitter
van Joris Vandenbroucke aan minister Liesbeth Homans
402 (2018-2019)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Ben Weyts
409 (2018-2019)
van Michel Doomst aan minister Ben Weyts
420 (2018-2019)
Regeling van de werkzaamheden
van Andries Gryffroy, An Christiaens, Daniëlle Vanwesenbeeck, Matthias Diependaele, Robrecht Bothuyne en Annick De Ridder
1914 (2018-2019) nr. 1
van Katrien Schryvers, Peter Persyn, Freya Saeys, Ingeborg De Meulemeester, Griet Coppé en Danielle Godderis-T'Jonck
1944 (2018-2019) nr. 1
Voorstel tot wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat en van zijn bijlagen
van Lieve Maes, Robrecht Bothuyne, Daniëlle Vanwesenbeeck, Andries Gryffroy, An Christiaens en Matthias Diependaele
1952 (2018-2019) nr. 1
Mededeling van de voorzitter
van Andries Gryffroy, An Christiaens, Daniëlle Vanwesenbeeck, Matthias Diependaele, Robrecht Bothuyne en Annick De Ridder
1914 (2018-2019) nr. 1
van Katrien Schryvers, Peter Persyn, Freya Saeys, Ingeborg De Meulemeester, Griet Coppé en Danielle Godderis-T'Jonck
1944 (2018-2019) nr. 1
van Lieve Maes, Robrecht Bothuyne, Daniëlle Vanwesenbeeck, Andries Gryffroy, An Christiaens en Matthias Diependaele
1952 (2018-2019) nr. 1
Slotwoord van de voorzitter

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Els Robeyns aan minister Koen Van den Heuvel
416 (2018-2019)
van Francesco Vanderjeugd aan minister Koen Van den Heuvel
414 (2018-2019)
van Tinne Rombouts aan minister Koen Van den Heuvel
421 (2018-2019)
van Joris Vandenbroucke aan minister Liesbeth Homans
402 (2018-2019)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Ben Weyts
409 (2018-2019)
van Michel Doomst aan minister Ben Weyts
420 (2018-2019)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1940 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
1847 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Karin Brouwers en Peter Persyn
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Katrien Schryvers, Tine van der Vloet, Freya Saeys, Peter Persyn, Cindy Franssen en Lorin Parys
1854 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Ingeborg De Meulemeester en Dirk de Kort
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Katrien Schryvers, Lies Jans, Freya Saeys, Ingeborg De Meulemeester, Vera Jans en Elke Wouters
1856 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Cindy Franssen en Elke Sleurs
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Sas van Rouveroij, Bert Maertens, Martine Fournier en Paul Van Miert
1908 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Marino Keulen en Joris Vandenbroucke
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Andries Gryffroy, An Christiaens, Daniëlle Vanwesenbeeck, Matthias Diependaele, Robrecht Bothuyne en Annick De Ridder
1914 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Lieve Maes
Bespreking
van Katrien Schryvers, Peter Persyn, Freya Saeys, Ingeborg De Meulemeester, Griet Coppé en Danielle Godderis-T'Jonck
1944 (2018-2019) nr. 1
Bespreking
verslag door Jan Bertels en Lieve Maes
1955 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels en Lieve Maes
Verslag

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN

Voorstel tot wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat en van zijn bijlagen

WERKINGSBEGROTING

van het Vlaams Vredesinstituut
48-A (2018-2019) nr. 1
Bespreking en stemming

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1940 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
1847 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Karin Brouwers en Peter Persyn
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Katrien Schryvers, Tine van der Vloet, Freya Saeys, Peter Persyn, Cindy Franssen en Lorin Parys
1854 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Ingeborg De Meulemeester en Dirk de Kort
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Katrien Schryvers, Lies Jans, Freya Saeys, Ingeborg De Meulemeester, Vera Jans en Elke Wouters
1856 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Cindy Franssen en Elke Sleurs
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Sas van Rouveroij, Bert Maertens, Martine Fournier en Paul Van Miert
1908 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Marino Keulen en Joris Vandenbroucke
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Andries Gryffroy, An Christiaens, Daniëlle Vanwesenbeeck, Matthias Diependaele, Robrecht Bothuyne en Annick De Ridder
1914 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Lieve Maes
Hoofdelijke stemming
van Kathleen Krekels, Jan Durnez, Franc Bogovic, Kris Van Dijck, Jamila Hamddan Lachkar en Koen Daniëls
1937 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Paul Cordy
Hoofdelijke stemming
van Katrien Schryvers, Peter Persyn, Freya Saeys, Ingeborg De Meulemeester, Griet Coppé en Danielle Godderis-T'Jonck
1944 (2018-2019) nr. 1
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.