U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 3 april 2019, 13.59u

Voorzitter
van de Vlaamse Regering, verslag door Elke Wouters
1875 (2018-2019) nr. 1
De voorzitter

Aangehouden stemming

Dames en heren, aan de orde is de aangehouden stemming over amendement nr. 53, van Hermes Sanctorum-Vandevoorde, tot invoeging van een hoofdstuk 27/1, dat bestaat uit een artikel 156/1.

Stemming nr. 27

Ziehier het resultaat:

  92 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  66 leden hebben neen geantwoord;
    4 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 28

Ziehier het resultaat:

  94 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  68 leden hebben ja geantwoord;
  14 leden hebben neen geantwoord;
  12 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.