U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Axel Ronse, Valerie Taeldeman en Wilfried Vandaele betreffende het stimuleren van kleinschalige windturbines.

De bespreking is geopend.

De heer Gryffroy heeft het woord.

We hebben hard gewerkt om al deze voorstellen van resolutie en van decreet op tijd af te krijgen, nog voor Pasen.

In onze commissie was er al een tijdje een discussie bezig over de kleinschalige windturbines. Zeker voor turbines met een scale van 10 tot 300 kilowatt, maar ook voor die beneden 10 kilowatt, zijn er heel wat mogelijkheden. Stelt u zich maar voor, op een appartementsgebouw aan de kust, wat men daar zou kunnen zetten, welk vermogen dat zou kunnen opleveren. Maar de regelgeving daaromtrent was onvoldoende. De normering daaromtrent was onvoldoende. Met andere woorden: men was een beetje in het wild bezig. Vaak werd het ook als excuus gebruikt om dan geen grote windmolen te moeten zetten. Dat kan natuurlijk niet zijn. We gaan van die premisse uit dat een kleinschalige windturbine niet de installatie van of de investering in een grootschalige, van meer dan 300 kilowatt, kan belemmeren. We vragen in dit voorstel van resolutie om het beleidskader en de omzendbrief over kleinschalige windturbineprojecten aan te passen, om de bestaande Windgids aan te passen, om het huidige ondersteuningskader ook te bekijken. Men heeft daaromtrent ondertussen ook al een call georganiseerd. We vragen ook om te onderzoeken hoe we voor de hele kleintjes, kleiner dan 10 kilowatt, de investeringssteun of de ondersteuning moeten aanpakken. Uiteraard moeten we ermee rekening houden dat er geen dubbelop is, dus als men zou werken met een investeringssubsidie in een gesloten enveloppe, dat er dan geen terugdraaiende teller is.

We hebben hierover een heel interessante hoorzitting gehad. Ik ben ook blij dat we dit kunnen afronden met een voorstel van resolutie.

De voorzitter

De heer Danen heeft het woord.

Heel kort. We hebben daar inderdaad hoorzittingen over gehad en discussie in de commissie. De bezorgdheid van onze fractie is toch wel dat we moeten vermijden dat er ergens kleine windmolens komen waar er grote geplaatst zouden kunnen worden. Dat is een heel belangrijke bezorgdheid. In het voorstel van resolutie is dat inderdaad opgenomen. Ik heb dat inderdaad ook gelezen. Maar ik wou het toch expliciteren, omdat dat wel een heel belangrijke randvoorwaarde is.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.