U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 3 april 2019, 13.59u

Voorzitter
van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Elke Wouters, Vera Jans en Tine van der Vloet, verslag door Cindy Franssen en Ingeborg De Meulemeester
1858 (2018-2019) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Elke Wouters, Vera Jans en Tine van der Vloet betreffende een meerjarenperspectief voor de jeugdhulpverlening.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Collega’s, de voorbije jaren hebben we heel wat geïnvesteerd in de jeugdhulpverlening. Ik heb het dan over preventie, rechtstreeks toegankelijke hulp en residentiële hulpverlening. Dat is heel terecht, want als kinderen en jongeren zorg nodig hebben of niet thuis kunnen opgroeien, dan moeten ze de best mogelijke hulp krijgen.

We weten echter allemaal dat er, ondanks alle bijkomende middelen heel veel noden blijven, zeker ook in de residentiële jeugdhulp. Met dit voorstel van resolutie vragen we op basis van een analyse van de noden een meerjarenperspectief uit te werken ter versterking en uitbreiding van de residentiële hulpverleningscapaciteit.

Collega’s, ik wil stellen dat het niet alleen ons doel is om bijkomende middelen te voorzien voor meer capaciteit. We kiezen uitdrukkelijk voor kleinere leefgroepen, voor een overeenkomst tussen het personeelskader en de zorgzwaarte en voor een differentiatie van mogelijke verblijfsvormen.

De voorzitter

De heer Parys heeft het woord.

We zijn het erover eens dat het nuttig en nodig is dat ook de residentiële jeugdhulp weet waar ze aan toe is op langere termijn. Dat meerjarenperspectief is volgens ons dan ook een bijzonder nuttig instrument. We hebben wel een aantal kanttekeningen. Als er extra geïnvesteerd wordt in residentiële jeugdhulp, dan is het heel belangrijk dat we dat niet zomaar algemeen, maar net heel gericht doen. Iedereen weet namelijk dat elke bijkomende plaats op termijn weer dichtslibt. Dat is een moeilijk evenwicht om te vinden. We weten bijvoorbeeld dat er een heel grote nood is aan extra plaatsen in de crisisopvang.

Collega Schryvers heeft daarnet al aangehaald dat we ook naar die warme, familiale context gaan, zodat jongeren die thuis niet kunnen opgroeien, toch een omgeving krijgen waarin ze kunnen gedijen.

Wij geloven heel sterk in het principe van de gezinshuizen. We hebben een aantal weken geleden hierover unaniem een voorstel van resolutie goedgekeurd. We hopen dat we met dit meerjarenperspectief dat soort hulpverlening voorrang kunnen geven.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

van Martine Taelman, Tine van der Vloet, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Griet Coppé en Ingeborg De Meulemeester, verslag door Cindy Franssen
1857 (2018-2019) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.