U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 3 april 2019, 13.59u

Voorzitter
van Martine Taelman, Tine van der Vloet, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Griet Coppé en Ingeborg De Meulemeester, verslag door Cindy Franssen
1857 (2018-2019) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Martine Taelman, Tine van der Vloet, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Griet Coppé en Ingeborg De Meulemeester betreffende seksuele dienstverlening voor personen met een zorgbehoefte.

De bespreking is geopend.

Mevrouw De Meulemeester heeft het woord.

Ingeborg De Meulemeester (N-VA)

Het is positief dat het thema van seksuele intimiteit op maat van personen met een zorgbehoefte op tafel ligt. In 1987 maakte ik hierover als sociaal verpleegkundige mijn eindwerk en toen was ik een vreemde eend in de bijt. Tot op vandaag zit het thema in de taboesfeer, terwijl Aditi nochtans al heel wat werk verricht heeft. Het is belangrijk dat die expertise niet verloren gaat, uiteraard binnen een ruimer kader waar uitwisseling van kennis centraal staat.

Het is goed dat het voorstel van resolutie gaat over personen met een zorgbehoefte en bijgevolg ook over ouderen of personen met geestelijke gezondheidsproblemen. Omdat er voor elke doelgroep een ander subsidiemechanisme is, is het nodig om de organisatie te financieren. Onze fractie vindt het belangrijk dat er een oplossing komt voor de organisatiegebonden kosten van de werking. Daarvoor kijken wij naar minister Jo Vandeurzen. De seksuele dienstverlening op zich kan immers vergoed worden met een persoonsvolgend budget of met eigen middelen. Wij steunen het voorstel ten zeerste.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.