U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Wouter Vanbesien, Elisabeth Meuleman en Johan Danen betreffende het openen van de politieke dialoog met de Europese Commissie over het verbeteren van de Europese luchtkwaliteit.

Dit voorstel van resolutie werd door de commissie verworpen.

Bij mail van 20 maart 2019 hebben de heer Wouter Vanbesien, mevrouw Elisabeth Meuleman en de heer Johan Danen verzocht het op de agenda van de plenaire vergadering te plaatsen.

Conform artikel 77, punt 5, van het Reglement van het Vlaams Parlement moeten wij ons bij zitten en opstaan uitspreken over het aanvatten van de bespreking.

De heer Vanbesien heeft het woord over het al dan niet aanvatten van de bespreking.

Wouter Vanbesien (Groen)

Voorzitter, er zijn zaken waarover iedereen het eens is, waar iedereen voor is en waar niemand tegen is omdat niemand ertegen kan zijn. Luchtkwaliteit is er daar eentje van. Iedereen is uiteraard voor gezonde lucht, want slechte lucht brengt ook gezondheidsproblemen met zich mee. Iedereen is het erover eens dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen beter moet worden. We zijn er nog lang niet en de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie zouden eigenlijk onze focus en onze standaard moeten zijn. Iedereen is het erover eens dat dit een internationaal probleem is dat we samen met onze buurlanden en met de EU moeten aanpakken en dat we niet alleen hier ter plaatse kunnen oplossen. Bovendien is iedereen het erover eens dat Vlaanderen een volwaardige partner in de EU moet zijn.

Dit voorstel van resolutie brengt dit allemaal samen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat dit voorstel van resolutie is weggestemd, en we willen het hier nog eens opnieuw ter sprake brengen.

Het gaat om een procedure voor een politieke dialoog. Vlaanderen vraagt de EU en de Europese Commissie de richtlijn in verband met de luchtkwaliteit ambitieuzer te maken en in lijn te brengen met de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Met dit voorstel van resolutie vragen we om de luchtkwaliteit een plaats te geven in alle domeinen van het Europees beleid en om de bevolking beter te informeren, te sensibiliseren en rechten te geven.

Het tegenargument waarom dit niet moest worden goedgekeurd en niet naar de plenaire vergadering moest worden gestuurd, was dat de Europese Commissie daar eigenlijk al mee bezig is. Er is een refit gepland, dus het is niet meer nodig. Net om die reden is het echter nodig ook als Vlaanderen onze stem te verheffen. We weten immers dat de lobby aan de andere kant ook begonnen is om de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie vooral niet als normen in een Europese richtlijn te zetten.

Als iets waar iedereen voor is, toch wordt weggestemd, is er natuurlijk iets aan de hand.

Dan vraag ik mij hoe dat komt. Is dat uit schaamte, omdat Europa Vlaanderen op de vingers heeft getikt omdat we de huidige normen al niet halen? Is dat uit vrees dat het als een boemerang zou terugkeren als deze meerderheid aan de kaak gesteld wordt omdat ze nog lang niet genoeg doet? Mijn oproep is hier: laat uw schaamte u niet verlammen. Laat angst deze stemming niet overnemen, maar laat ons hier allemaal instemmen met datgene waarmee we het eens zijn, met name gezonde lucht in Vlaanderen en Europa.

De voorzitter

De volksvertegenwoordigers die voorstander zijn van het aanvatten van de bespreking, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

De bespreking wordt niet aangevat, maar de heer Vanbesien heeft zijn ei toch kunnen leggen, want hij heeft eigenlijk gezegd waar het over ging.

van Martine Taelman, Tine van der Vloet, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Griet Coppé en Ingeborg De Meulemeester, verslag door Cindy Franssen
1857 (2018-2019) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.