U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 3 april 2019, 13.59u

Voorzitter
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Sofie Joosen, Dirk de Kort, Gwenny De Vroe, Els Robeyns, Bart Caron en Sabine Vermeulen houdende een reglementering op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Joosen heeft het woord.

Collega's, we zetten opnieuw een belangrijke stap voor dierenwelzijn. Tot vandaag is vuurwerk toegelaten, tenzij steden en gemeenten daar anders over beslissen. Met dit voorstel van decreet draaien we die logica om. Steden en gemeenten zullen een actieve beslissing moeten nemen over waar en wanneer ze vuurwerk nog gaan toelaten. Ze zullen hierbij een echte duidelijke keuze moeten maken. Onze lokale besturen zijn het best geplaatst om die keuze effectief te maken.

Er gebeuren elk jaar heel wat ongevallen met vuurwerk, met voetzoekers, zowel bij mensen als bij dieren. Zowel voor mens als dier zal dit voorstel van decreet een positief gevolg hebben. Ik wil dan ook heel graag de collega's van meerderheid en oppositie bedanken voor de constructieve samenwerking bij dit voorstel van decreet. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

We zetten hier inderdaad een belangrijke stap voor een beter dierenwelzijn, maar ook een stap vooruit op het vlak van veiligheid. Ik wil wel graag benadrukken dat vuurwerk zeker nog mogelijk is. Er is dus geen totaalverbod op vuurwerk. Het principe is omgedraaid. Wij waren uiteraard geen voorstander van een totaalverbod, want wij streven altijd naar een regeling die mensen verbindt en wij denken dat dat hier zeker nog moet kunnen.

Uiteraard spelen de gemeenten een heel belangrijke rol. Gemeentelijke autonomie is voor onze partij dan ook van zeer groot belang. We rekenen er dan ook op dat de lokale besturen zeer creatief zullen omgaan met vuurwerk. We adviseren hen zeer zeker om gebruik te maken van geluidsarm vuurwerk en van alternatieven.

Een probleem en een heikel punt, ook met betrekking tot de veiligheid, dat ik hier nog wil aanhalen, is de handhaving. Iedereen is ervan op de hoogte dat we hier in de toekomst op zullen moeten toezien. Dit is evenwel een zeer belangrijke stap vooruit.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Voorzitter, ik wil me met plezier bij de vorige sprekers aansluiten. Ik wil hen overigens ook bedanken voor de fijne samenwerking om dit voorstel van decreet voor elkaar te krijgen. Ik zal dit overbrengen aan de minister, die het natuurlijk niet kon laten om achter de schermen aan de touwtjes te trekken. In dit geval wil ik hem dat vergeven. Ik wil nu nog twee elementen toevoegen aan wat al is gezegd.

Het belangrijkste is dat we een stap zetten om de verantwoordelijkheid om te keren. We geven de lokale besturen en de bevolking het signaal dat het afsteken van vuurwerken niet iets is wat iemand onoverwogen doet. In plaats van toegelaten tenzij verboden, is het nu verboden tenzij toegelaten. Ik denk dat psychologisch een groot verschil maakt.

Een tweede element is dat we de gelegenheid niet hebben gehad om met de sector over het aanbrengen van technische verfijningen te praten. Op termijn zouden we moeten kunnen streven naar vuurwerk dat grotendeels geluidsarm is. Er zijn momenteel echter geen beschrijvingen voorradig om dat decretaal te kunnen verankeren. Dat is een wens voor de toekomst.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1924/1)

– De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.