U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Jos Lantmeeters houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het verkrijgen van groenestroomcertificaten bij uitbreidingen aan productie-installaties voor zonne-energie.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Collega’s, in de vorige legislatuur waren er voor zonnepanelen drie verschillende categorieën: tussen 10 en 250 kilowatt, tussen 250 en 750 kilowatt, en boven de 750 kilowatt. Men zegt vaak dat men eigenlijk installaties ging ‘saucissoneren’ – sorry voor de uitdrukking. Een installatie van 600 kilowatt had dan een bepaalde ondersteuning, maar het was financieel veel interessanter om een installatie in drie stukjes te kappen, waardoor men drie keer een installatie van 200 kilowatt had, met een veel hogere ondersteuning per installatie. Wat heeft men toen in de vorige legislatuur gedaan? Men heeft gezegd: ‘We zullen dat niet meer toelaten; als je een installatie van 200 kilowatt hebt, en je wilt uitbreiden met 200 kilowatt, moet je drie jaar wachten’.

In het begin van deze legislatuur moesten we echter vaststellen dat de prijsverschillen voor die verschillende categorieën van ondersteuning eigenlijk genivelleerd waren. Dus hebben we gezegd dat we die drie jaar gingen schrappen.

We komen nu tot de vaststelling dat het ‘saucissoneren’ zit tussen minder dan 750 kilowatt en meer dan 750 kilowatt, omdat de regelgeving heel duidelijk is: boven de 750 kilowatt moet je eigenlijk een specifiek ondersteuningsmechanisme aanvragen, moet je dat berekenen, moet je ook een tender uitschrijven, moet je een onderaannemersprijs vragen, enzovoort. Onder de 750 kilowatt ligt dat vast.

We moeten vaststellen dat er op de markt inderdaad twee soorten spelers zijn. Er zijn mensen die dat correct doen, die zeggen dat ze 3000 kilowatt willen plaatsen en dus de regels volgen en een specifieke bandingfactor aanvragen. Je ziet dan dat de ondersteuning die zij nodig hebben bijvoorbeeld ergens rond de 30 euro per megawattuur ligt, terwijl die, als ze het opsplitsen in zes keer 750 kilowatt, je dan eigenlijk ongeveer 75 euro per megawattuur zou krijgen. Je zag dus dat er bedrijven waren die het correct deden, en werkten met een specifieke bandingfactor, en dat er bedrijven waren die een installatie van 3000 kilowatt gingen opsplitsen in zes keer 750 kilowatt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want die oversubsidiëring heeft twee effecten. Ten eerste wordt men lui: waarom zou men nog prijzen gaan vragen bij de leveranciers en de installateurs op zoek naar de best mogelijke aankoop wat prijs en kwaliteit betreft? Ten tweede komt die overfinanciering wel in onze elektriciteitsfactuur terecht, zo simpel is het. Dus moeten we dit achterpoortje sluiten, en gaan we nu opnieuw een regel invoeren waarbij je twee mogelijkheden hebt, indien je boven de 750 kilowatt uitkomt: ofwel wacht je drie jaar, ofwel vraag je een specifieke bandingfactor aan.

Ik denk dat het een goede zet is dat we opnieuw dit achterpoortje sluiten, want het moet duidelijk zijn dat een dergelijke ondersteuning voor grote installaties uiteindelijk door iedereen betaald wordt. Dus moet je daar ook goede afspraken over maken. Omdat we inderdaad zien dat er een markt zou kunnen zijn voor meer dan 750 kilowatt, maar voor mij niet aan gelijk welke economische rentabiliteit, moeten we hier een ingrijpende energetische renovatie (IER) hebben van meer dan 10 procent, die uiteindelijk betaald wordt door degene die de elektriciteitsfactuur betaalt. Ik denk dat daar de rentabiliteit met een IER van 5 procent heel correct is, en dan is dit voorstel van decreet eigenlijk het sluiten van deze achterpoort.

De voorzitter

Mijnheer Gryffroy, uw bespreking was langer dan het stuk dat voorligt. Dat is gewoon een vaststelling, ik doe daar geen uitspraken mee over het voorstel van decreet. Ik vind het heel knap.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1916/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.