U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft mevrouw Katrien Schryvers bij motie van orde het woord gevraagd.

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Voorzitter, ik stel voor om bij hoogdringendheid een voorstel van decreet te agenderen. Het gaat, kort gezegd, over een wijziging van het Fusiedecreet met betrekking tot de agentschappen. Dat wordt eerstdaags gepubliceerd en treedt dus tien dagen later in werking. Er is absoluut nog een wijziging aan nodig om rechtsgrond te behouden met betrekking tot de gemeenschapsinstellingen. Ik geef straks graag een bijkomende toelichting.

De voorzitter

Beschikken wij over die tekst?

Absoluut. Hij is ingediend en gepubliceerd.

De voorzitter

Ik stel voor dat we ons straks over dit voorstel tot spoedbehandeling uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.