U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft mevrouw Katrien Schryvers bij motie van orde het woord gevraagd.

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Voorzitter, ik stel voor om bij hoogdringendheid een voorstel van decreet te agenderen. Het gaat, kort gezegd, over een wijziging van het Fusiedecreet met betrekking tot de agentschappen. Dat wordt eerstdaags gepubliceerd en treedt dus tien dagen later in werking. Er is absoluut nog een wijziging aan nodig om rechtsgrond te behouden met betrekking tot de gemeenschapsinstellingen. Ik geef straks graag een bijkomende toelichting.

De voorzitter

Beschikken wij over die tekst?

Absoluut. Hij is ingediend en gepubliceerd.

De voorzitter

Ik stel voor dat we ons straks over dit voorstel tot spoedbehandeling uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.