U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Download hier de lijst met de actuele vragen van 3 april 2019 (pdf)

Uitrol digitale elektriciteitsmeter: ontwerp van decreet

In Vlaanderen vindt de productie van elektriciteit steeds meer op lokaal niveau plaats. Er is ook een evolutie naar meer digitalisering. Daarom wil de Vlaamse Regering de installatie van digitale meters bij de burgers uitrollen, waaraan slimme toepassingen kunnen worden gekoppeld. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het Energiedecreet uit 2009 aan te passen aan deze nieuwe evolutie. Ze dokterde ook een tweesporenbeleid uit voor eigenaars van zonnepanelen, waarover de onafhankelijke energieregulator VREG evenwel een kritisch advies uitbracht. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Ontwerp van decreet basisbereikbaarheid

De Vlaamse Regering stelde in haar regeerakkoord 2014-2019 dat ze wil overstappen van basismobiliteit (aanbodgestuurd) naar basisbereikbaarheid (vraaggestuurd) als grondconcept voor het openbaar vervoer, met combimobiliteit (het overstappen tussen verschillende vervoerswijzen) als kerngedachte. De regering diende hiertoe het ontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid in bij het parlement. Vlaanderen wordt opgedeeld in vijftien vervoersregio’s en de steden en gemeenten krijgen een grotere rol bij het uittekenen van het openbaar vervoer. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid en houdt de eindstemming.

Hervorming eerstelijnsgezondheidszorg

De bevoegdheid over de organisatie van de eerstelijnszorg (de zorg die in de buurt van de patiënt rechtstreeks toegankelijk is, zoals de huisdokter, de verpleegkundige, de kinesist... ) kwam door de zesde staatshervorming bij de Vlaamse overheid terecht. Het Vlaams regeerakkoord bevatte de ambitie om de eerstelijnszorg te versterken en de structuren te vereenvoudigen en integreren. De Vlaamse Regering diende hiertoe een ontwerp van decreet in, dat ter bespreking en stemming voorligt in de plenaire vergadering.

Hervorming justitiehuizen en juridische eerstelijnsbijstand

Door de zesde staatshervorming werden de gemeenschappen bevoegd voor de organisatie, de werking en de opdrachten van de justitiehuizen en van de bevoegde dienst die de uitwerking en de opvolging van het elektronisch toezicht verzekert. Leden van de meerderheidsfracties dienden een voorstel van decreet in om een eigen Vlaamse visie op de organisatie en de werking van de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand uit te bouwen. Het voorstel van decreet wordt besproken in de plenaire vergadering; daarna volgt de eindstemming.

Principieel vuurwerkverbod

Veel dieren raken in paniek of overlijden zelfs door het afsteken van vuurwerk of andere luide knallen. Leden van meerderheid en oppositie dienden gezamenlijk een voorstel van decreet in dat het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen in principe verbiedt omwille van het dierenwelzijn en brandveiligheid. De gemeenten kunnen volgens het voorstel voor uitzonderlijke gebeurtenissen nog vooraf toestemming verlenen om op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een beperkte periode vuurwerk, voetzoekers of carbuurkanonnen te gebruiken. De bestaande regeling wordt dus omgekeerd: een verbod wordt de regel, toelating de uitzondering. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van decreet en houdt de eindstemming.

Seksuele dienstverlening voor personen met zorgbehoefte

Met een voorstel van resolutie willen leden van de meerderheid het thema van seksuele intimiteit op maat voor personen met een zorgbehoefte uit de taboesfeer halen. Ze vragen de Vlaamse Regering de vzw Aditi, die hierrond werkt, financieel te ondersteunen en op langere termijn structurele maatregelen in dit verband te nemen.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Ingrid Pira aan minister Koen Van den Heuvel
392 (2018-2019)
van Jos De Meyer aan minister Koen Van den Heuvel
399 (2018-2019)
van Ingeborg De Meulemeester aan minister Hilde Crevits
388 (2018-2019)
Regeling van de werkzaamheden
van Martine Taelman, Lorin Parys, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Cindy Franssen en Lies Jans
1438 (2017-2018) nr. 1
van Martine Taelman, Tine van der Vloet, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Griet Coppé en Ingeborg De Meulemeester
1857 (2018-2019) nr. 1
Aanwijzing van een Kinderrechtencommissaris ad interim
van Martine Taelman, Lorin Parys, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Cindy Franssen en Lies Jans
1438 (2017-2018) nr. 1
van Martine Taelman, Tine van der Vloet, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Griet Coppé en Ingeborg De Meulemeester
1857 (2018-2019) nr. 1
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Lies Jans aan minister Jo Vandeurzen
391 (2018-2019)
van Ingrid Pira aan minister Koen Van den Heuvel
392 (2018-2019)
van Jos De Meyer aan minister Koen Van den Heuvel
399 (2018-2019)
van Ingeborg De Meulemeester aan minister Hilde Crevits
388 (2018-2019)
van Caroline Gennez aan minister Hilde Crevits
401 (2018-2019)
van Jo De Ro aan minister Hilde Crevits
396 (2018-2019)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1805 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Karin Brouwers en Joris Vandenbroucke
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1875 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Elke Wouters
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1878 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Cindy Franssen en Elke Sleurs
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1887 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Martine Taelman, Lorin Parys, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Cindy Franssen en Lies Jans
1438 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
1855 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Cindy Franssen en Tine van der Vloet
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Sofie Joosen, Dirk de Kort, Gwenny De Vroe, Els Robeyns, Bart Caron en Sabine Vermeulen
1924 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Elke Wouters
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Martine Taelman, Tine van der Vloet, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Griet Coppé en Ingeborg De Meulemeester
1857 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Cindy Franssen
Bespreking
van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Elke Wouters, Vera Jans en Tine van der Vloet
1858 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Cindy Franssen en Ingeborg De Meulemeester
Bespreking
van Wouter Vanbesien en Björn Rzoska
1889 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Ward Kennes
(Regl. art. 77, punt 5)
Bespreking

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT

Aanwijzing van een Kinderrechtencommissaris ad interim

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1805 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Karin Brouwers en Joris Vandenbroucke
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1875 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Elke Wouters
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1878 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Cindy Franssen en Elke Sleurs
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1886 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1887 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Martine Taelman, Lorin Parys, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Cindy Franssen en Lies Jans
1438 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
1855 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Cindy Franssen en Tine van der Vloet
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Sofie Joosen, Dirk de Kort, Gwenny De Vroe, Els Robeyns, Bart Caron en Sabine Vermeulen
1924 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Elke Wouters
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Wouter Vanbesien, Elisabeth Meuleman en Johan Danen
1799 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Valerie Taeldeman en Wilfried Vandaele
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming
van Martine Taelman, Tine van der Vloet, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Griet Coppé en Ingeborg De Meulemeester
1857 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Cindy Franssen
Hoofdelijke stemming
van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Elke Wouters, Vera Jans en Tine van der Vloet
1858 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Cindy Franssen en Ingeborg De Meulemeester
Hoofdelijke stemming
van Wouter Vanbesien en Björn Rzoska
1889 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Ward Kennes
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.