U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 27 maart 2019, 14.07u

Voorzitter
van de Vlaamse Regering
1876 (2018-2019) nr. 1
De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 13, van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kathleen Krekels, Jos De Meyer en Ingeborg De Meulemeester, op artikel 32.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  87 leden hebben ja geantwoord;
  14 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over het aldus geamendeerde artikel 32.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  88 leden hebben ja geantwoord;
  13 leden hebben zich onthouden.

Artikel 32 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 14, van Jan Durnez, Jan Peumans, Jo De Ro, Koen Daniëls, Jos De Meyer en Kris Van Dijck, tot invoeging van een artikel 44/1.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
101 leden hebben ja geantwoord.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 15, van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kris Van Dijck, Orry Van de Wauwer en Paul Cordy, tot invoeging van een artikel 78/1.

Stemming nr. 9

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
101 leden hebben ja geantwoord.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 16, van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kathleen Krekels, Jamila Hamddan Lachkar en Ingeborg De Meulemeester, op artikel 89.

Stemming nr. 10

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  87 leden hebben ja geantwoord;
  14 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over het aldus geamendeerde artikel 89.

Stemming nr. 11

Ziehier het resultaat:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  88 leden hebben ja geantwoord;
  14 leden hebben zich onthouden.

Artikel 89 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 17, van Jan Durnez, Koen Daniëls, Franc Bogovic, Vera Celis, Jos De Meyer en Paul Cordy, tot invoeging van een artikel 104/1.

Stemming nr. 12

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
101 leden hebben ja geantwoord.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 18, van Jan Durnez, Koen Daniëls, Franc Bogovic, Kris Van Dijck, Jamila Hamddan Lachkar en Vera Celis, tot invoeging van een artikel 104/2.

Stemming nr. 13

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
101 leden hebben ja geantwoord.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 19, van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kris Van Dijck, Orry Van de Wauwer en Nadia Sminate, op artikel 182.

Stemming nr. 14

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  95 leden hebben ja geantwoord;
    6 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over het aldus geamendeerde artikel 182.

Stemming nr. 15

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  95 leden hebben ja geantwoord;
    6 leden hebben zich onthouden.

Artikel 182 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 16

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  75 leden hebben ja geantwoord;
  26 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.