U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 5

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
101 leden hebben ja geantwoord;
    1 lid heeft zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

  98 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  97 leden hebben ja geantwoord;
    1 lid heeft zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Reden voor onthouding?

Mevrouw Turan heeft het woord.

Güler Turan (sp·a)

Voorzitter, mijn fractie heeft dit goedgekeurd, maar ik heb me onthouden omdat in deze samenwerkingsovereenkomst een andere formulering is gebruikt met betrekking tot nucleaire wapens en dergelijke. Het staat er wel in, maar er is een uitzondering gemaakt. Het is belangrijk dat hier geen gewoonte van wordt gemaakt en om dat signaal te geven, heb ik me onthouden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.