U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Jos Lantmeeters, Valerie Taeldeman en Wilfried Vandaele houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de wijziging van de voorwaarden voor de vermindering van de onroerende voorheffing bij ingrijpende energetische renovatie betreft.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Voorzitter, dit voorstel van decreet valt eigenlijk eenvoudig uit te leggen. In het jaar 2020 mag een woning na een ingrijpende energetische renovatie een maximaal E-peil van E70 hebben in de plaats van het huidige E90. Momenteel krijg je een korting op de onroerende voorheffing van 50 procent als je op een E-peil van E90 uitkomt en valt de onroerende voorheffing volledig weg als je naar E60 gaat. Gezien de verplichte daling van E90 naar E70 tegen 2020, moet natuurlijk ook die korting op de onroerende voorheffing worden aangepast en dat spreken we met dit voorstel van decreet af. De korting van 50 procent vervalt en de korting van 100 procent blijft. We ondersteunen met andere woorden niet meer het behalen van de norm, maar wel het beter doen dan de norm. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

Mevrouw Taeldeman heeft het woord.

Valerie Taeldeman (CD&V)

Na het applaus voor collega Gryffroy sluit ik mij aan bij zijn eenvoudige uitleg van het voorstel van decreet. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

Volgens mij is hier nu meer verteld dan in het verslag staat.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1846/3)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.