U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 betreffende het tijdelijk project 'Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs'.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw De Meulemeester heeft het woord.

Ingeborg De Meulemeester (N-VA)

Voorzitter, ik wil even melden dat onze fractie zeer tevreden is over de organisatie van de pilootprojecten om het nieuwe concept leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs te testen. De huidige regelgeving, waarbij leerlingen recht op gratis leerlingenvervoer hebben binnen buitengewoon onderwijs als ze naar de dichtstbijzijnde school van hun type en schoolnet naar keuze gaan, garandeert niet langer de juiste ondersteuning. Dat concept is verouderd.

Met de Vlaamse Regering formuleerden we dan ook de ambitie om de duurtijd van de ritten terug te dringen en te kijken naar de effectieve zorgnood. Binnen dit nieuwe proefproject kennen de huidige twee proefregio’s een verlenging en wordt er een grootstedelijke regio toegevoegd. De verlenging en de uitbreiding naar een derde regio is positief om het nieuwe concept maximaal te testen. 

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1818/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Regeling van de werkzaamheden
van de Vlaamse Regering
1876 (2018-2019) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.