U bent hier

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Yasmine Kherbache aan minister Philippe Muyters, beantwoord door minister Geert Bourgeois
383 (2018-2019)
Regeling van de werkzaamheden
van de Vlaamse Regering
1876 (2018-2019) nr. 1
van de Vlaamse Regering
1876 (2018-2019) nr. 1
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

Actuele vraag over de mogelijke uitvoering van de kilometerheffing voor personenwagens op basis van gps-tracking via de mobiele telefoon
Actuele vraag over het rekeningrijden voor personenwagens
Actuele vraag over de kilometerheffing voor personenwagens
Actuele vraag over de toekomst van Spartacuslijn 1 Hasselt-Maastricht, naar aanleiding van de verklaringen van de Limburgse lijsttrekker van N-VA voor het Vlaams Parlement
Actuele vraag over de realisatie van het Spartacusproject in Limburg
Actuele vraag over de toename van het aantal fietsongevallen
Actuele vraag over het voortbestaan van het dolfinarium in Brugge en de mogelijke afbouw van dierentuinen
Actuele vraag over de voorrang van rechts in het verkeer
van Yasmine Kherbache aan minister Philippe Muyters, beantwoord door minister Geert Bourgeois
383 (2018-2019)
Actuele vraag over de uitdagingen voor de Vlaamse arbeidsmarkt
Actuele vraag over de blokkering van ambitieuze klimaatdoelen vanuit de Vlaamse Regering
van Kris Van Dijck aan minister Hilde Crevits
367 (2018-2019)
Actuele vraag over meertalig onderwijs in Brussel
Actuele vraag over de pedagogische begeleiding die te weinig in de klas komt
Actuele vraag over het rapport-Monard betreffende pedagogische begeleiding

BESPREKINGEN

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 betreffende het tijdelijk project 'Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs'
van de Vlaamse Regering
1876 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschapsaangelegenheid
Ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIX
Ontwerp van decreet houdende instemming met de multilaterale overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving en met de verklarende nota, gedaan te Parijs op 24 november 2016
van de Vlaamse Regering
1840 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschapsaangelegenheid
Ontwerp van decreet betreffende de organisatie en ondersteuning van het geestelijke gezondheidsaanbod
Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de aanwending van digitale frequenties voor DAB+ op elkaars grondgebied
Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 februari 2019 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de classificatie van films, vertoond in Belgische bioscoopzalen
Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds, ondertekend te Tokio op 17 juli 2018
Voorstel van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de wijziging van de voorwaarden voor de vermindering van de onroerende voorheffing bij ingrijpende energetische renovatie betreft
Voorstel van decreet houdende wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, wat het verkrijgen van een toestemming wegens therapeutische noodzaak en het invoeren van het begrip dopingcontroleur betreft)
Voorstel van decreet houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest
Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, wat betreft de sensibiliseringsplicht en het preventieve beleid met betrekking tot de blootstelling aan chemische stoffen die de normale hormonale werking van het menselijk organisme ontregelen of kunnen ontregelen
Voorstel van resolutie betreffende het beter op elkaar afstemmen van de aanpassingspremie voor personen met een handicap en de aanpassingspremie voor ouderen
Voorstel van resolutie betreffende een krachtig signaal tegen de voortdurende schending van de fundamentele mensenrechten van de lgbtqi-gemeenschap in Tsjetsjenië

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 betreffende het tijdelijk project 'Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs'
Ontwerp van decreet houdende instemming met de multilaterale overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving en met de verklarende nota, gedaan te Parijs op 24 november 2016
van de Vlaamse Regering
1840 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschapsaangelegenheid
Ontwerp van decreet betreffende de organisatie en ondersteuning van het geestelijke gezondheidsaanbod
Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de aanwending van digitale frequenties voor DAB+ op elkaars grondgebied
Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds, ondertekend te Tokio op 17 juli 2018
van de Vlaamse Regering
1876 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschapsaangelegenheid
Ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIX
Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 februari 2019 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de classificatie van films, vertoond in Belgische bioscoopzalen
Voorstel van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de wijziging van de voorwaarden voor de vermindering van de onroerende voorheffing bij ingrijpende energetische renovatie betreft
Voorstel van decreet houdende wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, wat het verkrijgen van een toestemming wegens therapeutische noodzaak en het invoeren van het begrip dopingcontroleur betreft)
Voorstel van decreet houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest
Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, wat betreft de sensibiliseringsplicht en het preventieve beleid met betrekking tot de blootstelling aan chemische stoffen die de normale hormonale werking van het menselijk organisme ontregelen of kunnen ontregelen
Voorstel van resolutie betreffende het beter op elkaar afstemmen van de aanpassingspremie voor personen met een handicap en de aanpassingspremie voor ouderen
Voorstel van resolutie betreffende een krachtig signaal tegen de voortdurende schending van de fundamentele mensenrechten van de lgbtqi-gemeenschap in Tsjetsjenië
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.