U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. De parlementsleden kunnen een actuele vraag indienen tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering, en zo snel inspelen op de actualiteit.

Deze week vragen over:

  • de invoering van de kilometerheffing voor personenwagens;
  • de realisatie van het Spartacusproject in Limburg;
  • de toename van het aantal fietsongevallen;
  • het voortbestaan van het dolfinarium in Brussel;
  • de voorrang van rechts in het verkeer;
  • de uitdagingen voor de Vlaamse arbeidsmarkt;
  • de houding van de Vlaamse Regering met betrekking tot ambitieuzere klimaatdoelen;
  • meertalig onderwijs in Brussel;
  • het rapport-Monard betreffende de pedagogische begeleiding.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 27 maart 2019 (pdf)

Onderwijsdecreet XXIX

Jaarlijks bundelt de Vlaamse Regering een aantal aanpassingen aan de regelgeving over Onderwijs in een ontwerp van verzameldecreet met Romeinse nummering. Onderwijsdecreet XXIX, het laatste genummerde ontwerp van onderwijsdecreet van deze legislatuur, wil niet alleen een aantal bestaande decreten aanvullen en verbeteren maar ook zorgen voor vereenvoudiging en administratieve planlastvermindering in verband met de uitwisseling van persoonsgegevens, de digitalisering van bewijsstukken en de verantwoordingsstukken van de pedagogische begeleidingsdiensten.

Hertekening geestelijke gezondheidsaanbod: ontwerp van kaderdecreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in dat het fundament moet vormen voor een grondige hervorming van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. Het ontwerp van kaderdecreet omvat alle bestaande regelgeving van de sectoren in de geestelijke gezondheidszorg. Nieuwe concepten als netwerken, functies en programma's, maar ook ervaringsdeskundigheid, zijn kernbegrippen. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel en houdt de eindstemming.

Hervorming filmkeuring

De filmkeuring in België wordt tot op heden nog steeds geregeld door een wet uit 1920. Door de zesde staatshervorming zijn de gemeenschappen bevoegd geworden voor de filmkeuring. Minister Sven Gatz sloot een samenwerkingsakkoord met zijn Franstalige en Duitstalige collega’s om de filmkeuring te hervormen tot een uniforme classificatie van nieuwe films in de bioscoop via een Kijkwijzersysteem. De plenaire vergadering stemt over het ontwerp van instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord.

Rampenschade: brede weersverzekering landbouwers

In een voorstel van decreet willen leden van de meerderheidsfracties het kader vastleggen waarbinnen de Vlaamse overheid een tegemoetkoming kan uitkeren om schade te vergoeden ten gevolge van rampen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Het voorstel verenigt de beginselen van de vergoeding, de vergoedingsprocedures en de financieringswijzen voor schade, geleden door rampen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Het bouwt enerzijds verder op de basisbeginselen van: 1° het decreet Algemene Rampen van 3 juni 2016; 2° de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. Anderzijds beoogt het voorstel van decreet een administratieve vereenvoudiging, de actualisering van het vergoedingsproces en de introductie van een steunregeling voor landbouwers die een brede weersverzekering afsluiten.

Hormoonverstoorders: sensibilisering en preventie

Hormoonverstoorders zijn chemische stoffen die de werking van lichaamseigen hormonen nabootsen of blokkeren en op die manier de hormonale huishouding van mens en dier kunnen verstoren. Ze kunnen voorkomen in speelgoed, cosmetica, kledij, verpakkingsmateriaal, vloerbedekking, meubelen of gewasbeschermingsmiddelen. Leden van de meerderheid dienden een voorstel van decreet in om het decreet inzake het preventieve gezondheidsbeleid uit 2003 aan te passen. Ze willen dat de overheden zich in hun beleid met betrekking tot hormoonverstoorders laten leiden door het voorzorgsprincipe, en maatregelen nemen om de blootstelling van in het bijzonder kinderen, adolescenten en zwangere vrouwen aan deze stoffen te verminderen.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Yasmine Kherbache aan minister Philippe Muyters, beantwoord door minister Geert Bourgeois
383 (2018-2019)
Regeling van de werkzaamheden
van de Vlaamse Regering
1876 (2018-2019) nr. 1
van de Vlaamse Regering
1876 (2018-2019) nr. 1
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Yasmine Kherbache aan minister Philippe Muyters, beantwoord door minister Geert Bourgeois
383 (2018-2019)
van Kris Van Dijck aan minister Hilde Crevits
367 (2018-2019)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1876 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Jos De Meyer en Jo De Ro
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1840 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Björn Anseeuw en Vera Jans
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Jos De Meyer, Jelle Engelbosch, Francesco Vanderjeugd, Paul Cordy, Bart Dochy en Sofie Joosen
1853 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Herman De Croo en Bart Caron
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1840 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Björn Anseeuw en Vera Jans
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1876 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Jos De Meyer en Jo De Ro
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Jos De Meyer, Jelle Engelbosch, Francesco Vanderjeugd, Paul Cordy, Bart Dochy en Sofie Joosen
1853 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Herman De Croo en Bart Caron
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.