U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Matthias Diependaele bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Axel Ronse, Peter Van Rompuy, Laurence Libert, Yasmine Kherbache, Andries Gryffroy en An Christiaens betreffende het voorstel naar aanleiding van de triloogonderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie omtrent de coördinatie van de sociale zekerheid.

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het voorstel van resolutie van Axel Ronse, Peter Van Rompuy, Laurence Libert, Yasmine Kherbache, Andries Gryffroy en An Christiaens betreffende het voorstel naar aanleiding van de triloogonderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie omtrent de coördinatie van de sociale zekerheid onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Axel Ronse, Peter Van Rompuy, Laurence Libert, Yasmine Kherbache, Andries Gryffroy en An Christiaens betreffende het voorstel naar aanleiding van de triloogonderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie omtrent de coördinatie van de sociale zekerheid.

De bespreking is geopend.

De heer Ronse heeft het woord.

Misschien eerst mijn uitdrukkelijk woord van dank aan de medewerkers hier in het Vlaams Parlement die op zo’n korte tijd en last minute een tekst willen verspreiden.

Ik zal vrij kort zijn over het voorstel van resolutie zelf, want het onderwerp is al aan bod gekomen tijdens de actuele vragen. We vragen eigenlijk vier zaken aan de Vlaamse Regering. Ten eerste willen we dat ze niet akkoord gaat met het voorstel om EU-burgers al na één maand een uitkering toe te kennen, maar het verhaal van drie maand aanhoudt en eventueel zelfs naar zes maand probeert te gaan. Ten tweede willen we dat de exporteerbaarheid van de uitkering op drie maand gehouden wordt en niet op zes maand. Ten derde willen we dat Vlaanderen een blokkeringsminderheid zoekt binnen de Raad van de Europese Unie om de voorgestelde termijnen niet goed te keuren. Ten vierde willen we dat de Vlaamse Regering zich volop inzet in de strijd tegen sociale dumping. Ook daarover staan een aantal heel belangrijke aspecten in het voorstel dat uit de triloogonderhandelingen is gekomen en dat willen we zeker ook beklemtonen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.