U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet betreffende de opleidingscheques voor werknemers, de invoering van een registratieverplichting voor sportmakelaars en tot wijziging van diverse andere bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Poschet heeft het woord.

Joris Poschet (CD&V)

Voorzitter, ik denk dat dit een goede stap is in de richting die we allemaal uit willen: opnieuw meer grip krijgen op de wereld van de sportmakelaars, die in een zeer negatief daglicht in het nieuws is gekomen de afgelopen maanden. We hopen dat dit toch een beetje de zaak opnieuw zal opklaren en een eerste schot zal inbouwen tegen malafide sportmakelaars.

De voorzitter

De heer Moyaers heeft het woord.

Bert Moyaers (sp·a)

Voorzitter, wat het aspect van die sportmakelaar betreft, denk ik dat de verplichte registratie die wordt opgelegd een goede zaak is. Dat juich ik absoluut toe, maar bij de daaraan gekoppelde borgstelling tot 25.000 euro heb ik soms mijn bedenkingen: is dat het ideale scenario? Ik denk dat het misschien toch ook belangrijk is om zeker niet te vergeten dat er heel wat beginnende sportmakelaars zijn die niet meteen een Kevin De Bruyne in hun portefeuille hebben zitten. Ik pleit bij dezen toch ook voor het invoeren van een zeer professioneel kwaliteitslabel, waarbij strikte voorwaarden kunnen bepalen of iemand zich daadwerkelijk sportmakelaar mag noemen, bijvoorbeeld een attest bedrijfsbeheer, maar ook een licentie die men zou kunnen krijgen na het slagen in een specifiek beroepsexamen. Dat lijkt me heel belangrijk om eventueel het kaf van het koren te kunnen scheiden.

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Collega Moyaers, dat kan gewoon niet. Er kan geen erkenning zijn. Er is een registratiemogelijkheid. De erkenning bestond in het verleden en mocht wegens het vrij verkeer van diensten niet worden behouden. Ik ben toentertijd met die erkenning moeten stoppen om die reden. Je kunt dus niet gaan naar erkenningsvoorwaarden. Ik zou het heel graag doen. De enige die dat kan, is eventueel de Voetbalbond zelf, maar wij kunnen dat in elk geval wetgevend niet doen.

Ik begrijp uw opmerking over de 25.000 euro waarborg, maar ik wil u zeggen wat ik ook in de commissie heb gezegd. Ik wil toch uitdrukkelijk zeggen dat we vandaag meer sportmakelaars dan beroepsvoetballers hebben. Als je dat weet, dan moet je daar ergens wel een grens op zetten. Als een bakker of slager naar een match gaat kijken en vindt dat er iemand rondloopt die goed voetbalt, dan kan het zijn dat hij zich ineens sportmakelaar noemt. Zodra hij een borg gaf aan de Voetbalbond, en in het verleden was dat een zeer kleine borg, kon hij zich sportmakelaar noemen. U vraagt zelf om professionalisme. Ik denk dat we dat professionalisme alleen zullen krijgen als we mensen hebben die daar dan ook in willen investeren. Die 25.000 euro, dat is geen geld dat ze kwijt zijn. Het is een borg: als ze ermee stoppen, kunnen ze dat opnieuw opnemen. Ik ben er echter van overtuigd dat iemand die niet zomaar eventjes snel nog tussen de soep en de patatten een paar spelertjes meeneemt, wel bereid zal zijn om die waarborg te geven als hij het echt goed meent. Dat is wat ik kan binnen de Europese wetgeving.

Zelfs dat is waarschijnlijk al op het randje van wat mogelijk is, maar volgens de informatie waarover ik beschik, is dit mogelijk. Dit wordt gecombineerd met het feit dat voor jongeren onder vijftien jaar geen sportmakelaar kan worden ingeschakeld, met het feit dat er voor jongeren onder vijftien jaar geen dienstverlening kan zijn en met het feit dat sportmakelaars geen loon mogen krijgen voor de begeleiding van jongeren tussen vijftien en achttien jaar. Ik denk we hiermee de eerste belangrijke stappen zetten om de sportmakelaarswereld naar een kwalitatief hoger niveau te brengen.

Mijnheer Moyaers, ik hoop dat u me, samen met anderen, kunt steunen om de stappen te zetten die we binnen de Europese regelgeving mogelijk kunnen zetten. Als het anders zou kunnen, zou ik verder gaan in de richting van een erkenning, maar de Europese richtlijn betreffende diensten op de interne markt laat dat niet toe.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1888/1)

– De artikelen 1 tot en met 23 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.