U bent hier

In de kijker

Actualiteitsdebatten - onderwijsstaking en wachtlijsten inburgeringscursussen

De plenaire vergadering houdt actualiteitsdebatten over twee actuele dossiers: de algemene onderwijsstaking van 20 maart 2019 en de nieuwe cijfers over het aantal inburgeraars dat wacht op een cursus Maatschappelijke Oriëntatie.

Actuele vragen

Door de toevoeging van de actualiteitsdebatten aan de plenaire agenda wordt het aantal actuele vragen beperkt.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 20 maart 2019 (pdf)

Taxidecreet

Na de goedkeuring van een nieuw amendement tijdens de vergadering van 13 maart, houdt de plenaire vergadering op vraag van de oppositie een nieuwe tweede lezing van het ontwerp van decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer ('Taxidecreet') waarmee de Vlaamse Regering de taxisector wil hervormen. Daarna volgt de eindstemming.

Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

De Vlaamse Regering heeft het project ‘Vlaamse Codex Overheidsfinanciën’ (VCO) opgestart. Ze wil concreet de diverse decreten en uitvoeringsbesluiten in verband met de begroting en financiën bundelen in respectievelijk één decreet en één uitvoeringsbesluit. Zodoende worden onduidelijkheden en hiaten in het huidig juridisch kader weggewerkt en de wetgeving eenduidiger geformuleerd. De Vlaamse Regering diende in dit verband een ontwerp van decreet in. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Gezondheidszorgberoepen: voorstel van decreet

Leden van de meerderheid en de oppositie dienden samen een voorstel van decreet in om wijzigingen aan te brengen aan de wet uit 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Concreet willen ze een systeem invoeren van erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen, en ook een decretale basis creëren voor het bepalen van subquota voor artsen en tandartsen. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van decreet en houdt de eindstemming.

Aanpak eenzaamheid

Eenzaamheid is het negatieve gevoel dat zich kenmerkt door een gemis aan sociale relaties. Leden van de meerderheidsfracties dienden een voorstel van resolutie in om dit maatschappelijk thema meer onder de aandacht te brengen. Ze leggen hierbij de nadruk op het belang van lokale gemeenschappen en de ondersteunende rol van de Vlaamse overheid hierbij. De indieners pleiten onder andere voor het opstellen van een interventiedatabank eenzaamheid en innoverende projecten met sociale-impactobligaties. De plenaire vergadering debatteert over het voorstel van resolutie en houdt de eindstemming.

Toekomst openbare bibliotheek

De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) vroeg met de petitie ‘Een bib voor iedereen’ erop toe te zien dat de openbare bibliotheek een basisdienst blijft voor iedereen. Sinds 2016 zijn gemeenten immers niet langer verplicht om een bibliotheek te hebben. De petitie werd massaal ondertekend en als verzoekschrift ingediend in het Vlaams Parlement. Drie vierden van de Vlaamse gemeenten ondertekenden ondertussen het bibliotheekcharter waarin ze hun engagement voor een openbare bibliotheek in hun gemeente te bevestigen. Leden van vijf verschillende fracties dienden een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om de openbare bibliotheek te beschouwen als een basisdienst en voldoende aandacht te blijven hebben voor innovatieve ondersteuningsinstrumenten, zoals het eengemaakt bibliotheeksysteem en de centrale Vlaamse catalogus.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Dirk de Kort aan minister Ben Weyts
354 (2018-2019)
Regeling van de werkzaamheden
van Lorin Parys, Katrien Schryvers, Freya Saeys, Peter Persyn, Griet Coppé en Danielle Godderis-T'Jonck
1850 (2018-2019) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden
van Lorin Parys, Katrien Schryvers, Freya Saeys, Peter Persyn, Griet Coppé en Danielle Godderis-T'Jonck
1850 (2018-2019) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUALITEITSDEBATTEN

ACTUELE VRAGEN

van Dirk de Kort aan minister Ben Weyts
354 (2018-2019)
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
358 (2018-2019)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1780 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Annick De Ridder, Sas van Rouveroij en Joris Vandenbroucke
Gewestaangelegenheid
(tweede lezing)
Tweede lezing (Regl. art. 75)
van de Vlaamse Regering
1817 (2018-2019) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1820 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Björn Rzoska en Jan Bertels
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1839 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1842 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Katrien Partyka, Björn Anseeuw en Michèle Hostekint
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1902 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Marnic De Meulemeester en Peter Wouters
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Lorin Parys, Katrien Schryvers, Freya Saeys, Peter Persyn, Griet Coppé en Danielle Godderis-T'Jonck
1850 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Bespreking
van Freya Saeys, Peter Persyn, Griet Coppé, Ingeborg De Meulemeester, Katrien Schryvers en Danielle Godderis-T'Jonck
1861 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Vera Jans en Bart Van Malderen
Bespreking

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1780 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Annick De Ridder, Sas van Rouveroij en Joris Vandenbroucke
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1817 (2018-2019) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1820 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Björn Rzoska en Jan Bertels
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1839 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1842 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Katrien Partyka, Björn Anseeuw en Michèle Hostekint
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1902 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Marnic De Meulemeester en Peter Wouters
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Lorin Parys, Katrien Schryvers, Freya Saeys, Peter Persyn, Griet Coppé en Danielle Godderis-T'Jonck
1850 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Hoofdelijke stemming
van Freya Saeys, Peter Persyn, Griet Coppé, Ingeborg De Meulemeester, Katrien Schryvers en Danielle Godderis-T'Jonck
1861 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Vera Jans en Bart Van Malderen
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 20 maart 2019 gehouden actualiteitsdebat over de staking in het Vlaams onderwijs
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 20 maart 2019 gehouden actualiteitsdebat over de wachtlijsten voor inburgeringscursussen
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.