U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet.

Stemming nr. 16

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

  97 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  95 leden hebben ja geantwoord;
    2 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

  92 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  90 leden hebben ja geantwoord;
    2 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Redenen voor onthouding?

Mevrouw Turan heeft het woord.

Güler Turan (sp·a)

Voorzitter, we hebben daarnet heel wat juridische kronkels gehoord en interpretaties gekregen. En die kunnen juist zijn, maar het is niet aan mij om daarover te oordelen. Daarvoor doet de wetgeving een beroep op de Raad van State. Ik vind dat spijtig, want dat had de enige zekerheid kunnen geven aan alle onderdanen. Anderzijds is er de uitgebreide machtiging die voorlopig onnodig is. Daarom onthoud ik mij bij deze stemming. Ik wil wijzen op de risico’s. Maar nogmaals: inhoudelijk hebben we daar geen bezwaar tegen.

De voorzitter

De heer Vanbesien heeft het woord.

Wouter Vanbesien (Groen)

Bij mij gaat het enkel over de ruimhartige delegatie naar de regering toe. We begrijpen dat er een delegatie moet komen, maar volgens mijn analyse is dit iets te ruim.

De voorzitter

Dank u wel.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.