U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 13 maart 2019, 14.00u

Voorzitter
De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 10, van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Marino Keulen, Bert Maertens, Martine Fournier en Paul Van Miert, op artikel 23.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

  92 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  64 leden hebben ja geantwoord;
  28 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over het aldus geamendeerde artikel 23.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

  91 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  63 leden hebben ja geantwoord;
  28 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 23 is aangenomen.

De heer Vandenbroucke heeft het woord.

Joris Vandenbroucke (sp·a)

Voorzitter, wij vragen een tweede lezing van het ontwerp van decreet gelet op het amendement dat net werd goedgekeurd.

De voorzitter

Op welk artikel van het reglement baseert u zich?

Joris Vandenbroucke (sp·a)

Een van de vele artikelen van het reglement. (Gelach)

Voorzitter, ik sluit me daarbij aan, en het is artikel 75.

De voorzitter

De stemming over het ontwerp van decreet gebeurt dus volgende keer. Er komt dus een tweede, een derde of een zevende lezing – weet ik veel –, maar er komt dus een nieuwe lezing.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.